Vraag en antwoord registreren en declareren

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en meer informatie over registreren en declareren van langdurige zorg.

Algemeen

Vervoer

Aanwezigheidsdagen, afwezigheidsdagen en mutatiedagen

Voor bekostiging in de Wlz moet een cliënt daadwerkelijk aanwezig zijn in de instelling of op zijn/haar woonadres. Als een cliënt tijdelijk afwezig is, kan die afwezigheid in enkele gevallen toch bekostigd worden. De Informatiekaart afwezigheid in de langdurige zorg geeft een overzicht van de regels voor (het declareren van) afwezigheidsdagen in de langdurige zorg. 

Nhc's, nic's en integrale tarieven Wlz

Ggz in de Wlz

Wet zorg en dwang