Wat zijn de materiële kosten en hoe wordt deze jaarlijks geïndexeerd?

Bij de materiële kosten kunt u denken aan het reguliere, planbare onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn: onderhoudscontracten en schilderwerk. Energie en verzekeringen vallen hier ook onder.

Indexatie

De materiële component  wordt geïndexeerd middels het indexcijfer materiële kosten. Met ingang van 1998 worden voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de materiële kosten en de investeringen in inventaris trendmatig aangepast op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. Het definitieve percentage voor een bepaald jaar is rond de maand juli van dat jaar bekend. Meer informatie over de indexatie van de materiële component vindt u hier.