Wie betaalt de kosten van voetverzorging aan cliënten met een Wlz-indicatie?

Dit hangt af van welk type voetverzorging sprake is. De zorgaanbieder bepaalt welk type voetverzorging nodig is. Er zijn drie categorieën:

Noodzakelijke voetverzorging

De kosten van noodzakelijke voetverzorging (ook wel persoonlijke voetverzorging genoemd) bij cliënten met een Wlz-indicatie worden vergoed vanuit de Wlz. Het maakt daarbij niet uit wie de behandelaar is, bijvoorbeeld een podotherapeut, verzorgende of pedicure, of dat de behandeling plaatsvindt binnen een Wlz-instelling of daarbuiten. De zorgaanbieder bepaalt wie de zorg levert. In de uitzonderlijke situatie dat de cliënt een andere zorgverlener wil kiezen dan door de Wlz-instelling is aangewezen, zijn de kosten voor de noodzakelijke voetverzorging voor de cliënt zelf. Het is wel belangrijk om cliënten hier goed over te informeren.

Geneeskundige voetzorg

Geneeskundige voetzorg, bijvoorbeeld bij diabetesvoeten, valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraar vergoedt de kosten en de cliënt betaalt, afhankelijk van de verzekeringspolis, een eigen bijdrage.

  • Is een cliënt opgenomen met verblijf én behandeling in dezelfde Wlz-instelling dan vallen de kosten onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In dit geval zijn de kosten voor rekening van de Wlz-instelling.
  • Is een cliënt opgenomen met verblijf in de ene Wlz-instelling en behandeling in de andere Wlz-instelling? Dan vallen de kosten onder de Zvw. 
  • Is een cliënt opgenomen in een Wlz-instelling met verblijf zónder behandeling? Dan vallen de kosten onder de Zvw. 

Cosmetische voetverzorging

Cosmetische voetverzorging is onverzekerde zorg en komt voor rekening van de cliënt zelf.

Meer weten over welke behandelingen vallen onder welk type voetverzorging?

Zorginstituut Nederland omschrijft wat Wlz-zorg is. Noodzakelijke voetverzorging valt onder de Persoonlijke Verzorging van de Wlz. De richtlijnen van Zorginstituut Nederland over voetverzorging zijn te vinden in het Zorgkompas Wlz en het standpunt voetverzorging in de Wlz.