Wat zijn bij dagbesteding de regels over het aantal begeleiders per groep?

Binnen een groep moet iedere deelnemer de tijd en aandacht krijgen die hij/zij nodig heeft. Met meerdere begeleiders op één groep kan de groep groter worden dan het geval zou zijn als er sprake zou zijn van één begeleider.

Voor dagbesteding bij verschillende zorgprofielen maken we onderscheid in groepsgrootte voor de categorie licht, midden of zwaar. In welke categorie de cliënt valt (en welke prestatie daarmee gedeclareerd worden) wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte van de cliënt, maar hangt ook samen met de aard van de aangeboden dagbestedingsactiviteiten. U vindt dit terug in bijlage 1 van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2023 (BR/REG-23121a).