Wanneer is er sprake van groepsvervoer?

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023 (BR/REG-23122a) wordt onderscheid gemaakt tussen individueel en groepsvervoer. Er is sprake van individueel vervoer als een cliënt alleen vervoerd wordt (n=1) en dit nodig is op basis van de zorgbehoefte van de cliënt zelf of voor zijn omgeving. Er is sprake van groepsvervoer als er meer dan één persoon vervoerd wordt (n>1). Als twee cliënten een taxi delen, is er sprake van groepsvervoer.

Als een cliënt met het groepsvervoer reist en het gebeurt een keer dat er geen andere personen tegelijkertijd vervoerd worden, dan geldt dit niet als individueel vervoer. Zie voor meer informatie bijlage 6 van BR/REG-22125b.