Wanneer is er sprake van groepsvervoer?

Er is sprake van groepsvervoer als er meer dan 1 persoon vervoerd wordt.

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 (BR/REG-19121c) wordt onderscheid gemaakt tussen individueel en groepsvervoer. Individueel betreft het vervoer van 1 enkele persoon (n=1). Er is sprake van groepsvervoer als er meer dan 1 persoon vervoerd wordt (n>1).
Als 2 cliënten een taxi delen, is er sprake van groepsvervoer.