Mogen er bij meerzorg ook afwezigheidsdagen gedeclareerd worden?

In artikel 5.2 van de Regeling Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019 (NR/REG-1901b) staan de bepalingen voor vergoeding van afwezigheid met betrekking tot zzp meerzorg.
Onder voorwaarden mag bji afwezigheid zzp meerzorg gedeclareerd worden. Belangrijk is wel om rekening te houden met alle administratievoorschriften en voorwaarden die benoemd staan in bovenstaand artikel.