Mag ik een medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang declareren als er uiteindelijk geen medische verklaring wordt opgesteld?


Rechterlijke Machtiging
De prestatie ‘ Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – rechterlijke machtiging’ mag ook in rekening worden gebracht wanneer alle werkzaamheden, door een ter zake kundige arts, zijn uitgevoerd, maar er uiteindelijk wordt besloten geen medische verklaring op te stellen.

Inbewaringstelling
Indien er na beoordeling door een ter zake kundige arts geen medische verklaring voor een inbewaringstelling wordt opgesteld, declareert u de prestatie ‘Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring’.