Wie mogen zorg leveren vanuit de Wlz?

Alle zorgaanbieders in een organisatorisch verband met een Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)-toelating kunnen deze zorg leveren.

Dit kan zowel in een instelling als bij de cliënt thuis. Ook zelfstandige zorgverleners zonder personeel (zzp'ers) kunnen deze zorg leveren, maar dan alleen aan huis.