Wat is het verschil tussen de tarieven bij zzp-prestaties inclusief en exclusief behandeling?

De daadwerkelijk gemeten kosten bepalen de tarieven (inclusief en exclusief behandeling) bij zzp-prestaties. Zij kunnen niet zonder meer onderling vergeleken worden. Dit kwam uit het kostenonderzoek naar voren.

Hierdoor is er geen direct verband tussen beide prestaties waardoor:

  • prestaties niet van elkaar aftrekbaar zijn;
  • het verschil in tarief niet te verklaren is door de behandelcomponent.

Sinds 2018 gelden er volledig integrale tarieven in de Wlz. We kunnen daarom niet aangeven hoeveel van het tarief de zorgaanbieder aan welke functies moet besteden. De zorgaanbieder kan dit zelf bepalen.

Meer informatie
Meer informatie over de integrale tarieven vindt u bij de veel gestelde vraag Op hoeveel uren zorg heeft een cliënt recht binnen een zzp en vpt.