Vraag en antwoord langdurige zorg

Voor aanbieders van langdurige zorg hebben we de belangrijkste aanvullende informatie verzameld in onderstaande onderwerpen. Hier vindt u vragen en antwoorden en andere informatie die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen.

Meer informatie over de langdurige zorg?

De NZa beschrijft prestaties en tarieven voor langdurige zorg. We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer vragen heeft over de langdurige zorg, waar wij niet direct een antwoord voor u op hebben. Hieronder vindt u een wegwijzer naar websites van andere organisaties die meer informatie voor u hebben over langdurige zorg. 

  • In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland staat beschreven welke zorg onder de Wet langdurige zorg valt. Het Wlz-kompas gaat ook in op hoe de aanspraak zich verhoudt tot andere wettelijke regelingen.
  • Zorgkantoren voeren de Wlz-taken uit op het gebied van administratie, controle en zorginkoop. Zorgkantoren onderhandelen met zorgaanbieders over de hoogte van de tarieven. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Dat doen ze door de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. 

Wilt u een melding doen?

Heeft u een vermoeden van fraude? Denkt u dat de zorgverzekeraar niet vergoedt waar uw patiënt recht op heeft? Of vermoedt u dat de marktwerking wordt verstoord? Dat en meer kunt u via ons digitale meldingsformulier bij ons melden. Liever telefonisch een melding doen? Neem dan contact met ons op

Komt u er niet uit?

Komt u er met de uitleg hierboven niet uit? Neem dan contact met ons op.