Veelgestelde vragen

Voor aanbieders van langdurige zorg hebben we de belangrijkste aanvullende informatie verzameld in onderstaande onderwerpen. Hier vindt u veelgestelde vragen en andere informatie die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen.

Kostenonderzoek Wlz

Waarom is er een kostenonderzoek uitgevoerd?

De huidige tarieven (2018) voor prestaties in de Wet langdurige zorg zijn gebaseerd op de praktijk van een aantal jaren geleden.

Er is de laatste jaren echter veel veranderd in de langdurige zorg. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte en opbouw van de tarieven. We hebben daarom opnieuw onderzocht wat kostendekkende tarieven zijn voor de zorg in de Wet langdurige zorg. We hebben daarom de Wlz-tarieven voor 2019 op basis van het kostenonderzoek herijkt. 

Wanneer is het kostenonderzoek afgerond en wanneer zijn de tarieven vastgesteld?

Het kostenonderzoek bestond uit twee fases. 

  1. Fase 1 bestond uit het berekenen van de kostprijzen voor alle prestaties in de Wlz. In de periode september 2017 tot en met januari 2018 heeft KPMG in opdracht van de NZa een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijzen van de Wlz-prestaties. Dit heeft geresulteerd in het rapport Kostenonderzoek langdurige zorg. Hierin staan de kostprijzen per prestatie.
  2. In fase 2 hebben we de tarieven vastgesteld. Deze zijn gepubliceerd in onze Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 (BR/REG-19121). Meer informatie over het kostenonderzoek en de tarieven in de Wlz per 2019 kunt u vinden in het Verantwoordingsdocument Prestaties en tarieven langdurige zorg - Fase 2: van kosten naar tarieven.

Zie voor meer informatie onze pagina Kostenonderzoek Wlz 2018.

Meer informatie over de langdurige zorg?

De NZa beschrijft prestaties en tarieven voor langdurige zorg. We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer vragen heeft over de langdurige zorg, waar wij niet direct een antwoord voor u op hebben. Onderstaand een wegwijzer naar websites van andere organisaties die meer informatie voor u hebben over langdurige zorg. 

  • In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland staat beschreven welke zorg onder de Wet langdurige zorg valt. In het Wlz-kompas wordt ook ingegaan hoe de aanspraak zich verhoudt tot andere wettelijke regelingen.
  • Zorgkantoren voeren de Wlz-taken uit op het gebied van administratie, controle en zorginkoop. Zorgkantoren onderhandelen met zorgaanbieders over de hoogte van de tarieven. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Dat doen ze door de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. 

Wilt u een melding doen?

Heeft u een vermoeden van fraude? Denkt u dat de zorgverzekeraar niet vergoedt waar uw patiënt recht op heeft? Of vermoedt u dat de marktwerking wordt verstoord? Dat en meer kunt u via ons digitale meldingsformulier bij ons melden. Wij nemen vervolgens binnen 5 werkdagen contact met u op. Liever telefonisch een melding doen? Neem dan contact met ons op

Komt u er niet uit?

Komt u er met de uitleg hierboven niet uit? En heeft u een vraag die u met iemand wil bespreken? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum. We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 770 8 770 (lokaal tarief) of via info@nza.nl.