Sommige cliënten gaan niet in het weekend naar huis, maar doordeweeks. Mogen deze dagen als 'voorheen weekendverlof' gedeclareerd worden?

Ja, dit mag.

De prestatie 'voorheen weekendverlof' mag gedeclareerd worden voor maximaal twee aaneengesloten dagen dat een cliënt afwezig is in een periode van zeven dagen (maandag tot en met zondag). Voorheen werd dit weekendverlof genoemd.

Dit vindt u terug in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 (BR/REG-20124c).