Sommige cliënten gaan niet in het weekend naar huis, maar doordeweeks. Mogen deze dagen als weekendverlof gedeclareerd worden?

Het is niet mogelijk om weekendverlof doordeweeks in te zetten.

De vergoeding voor afwezigheid is specifiek bedoeld voor het weekend, vandaar dat de dagen - zaterdag en zondag - expliciet genoemd zijn in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 (BR/REG-19121c).