Toegankelijkheid

De NZa besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Toegankelijke websites

We willen graag dat onze websites voor alle doelgroepen beter te gebruiken is en daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.  Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549

Toegankelijkheidsverklaring

De NZa heeft een aantal websites in beheer. Hieronder staat een overzicht van websites met bijbehorend rapport, de nalevingsstatus en een verwijzing naar de verklaring.

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die grotendeels aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Een overzicht van technische afwijkingen vindt u op het platform

website  rapport   nalevingsstatus   verklaring
www.nza.nl  rapport

 B: voldoet 
 gedeeltelijk

 verklaring nza.nl/3587

puc.overheid.nl/nza  rapport  C: 1e
 maatregelen
 genomen
 verklaring puc/316
magazines.nza.nl  rapport  B - Voldoet gedeeltelijk  verklaring magazines/3835
dbcregels.nza.nl  rapport  B: voldoet
 gedeeltelijk

 verklaring dbcregels/4094 
nb: website wordt niet meer aangevuld.

zorgproducten.nza.nl  rapport  C: 1e maatregelen genomen  verklaring zorgproducten/4933
aanvragen.nza.nl  rapport  C: 1e maatregelen genomen  verklaring aanvragenportaal/4890
leren.nza.nl  rapport  C: 1e
 maatregelen
 genomen

 verklaring leren/4021 

werkenbijde.nza.nl  rapport   C: 1e
 maatregelen
 genomen

 verklaring werkenbij/3568 

disportal.nl rapport  B: voldoet gedeeltelijk  verklaring disportal/4898
zorgbeeld.nza.nl  rapport  B: voldoet gedeeltelijk  verklaring zorgbeeld/4912
opendisdata.nl  rapport

 A: voldoet
 volledig

 verklaring opendisdata/4435

Aanpak toegankelijke websites

Wij zijn op verschillende manieren bezig om deze website toegankelijk te maken:

  • Regelmatig lopen wij alle redactionele content door en passen daar waar nodig aan.
  • De website www.nza.nl wordt wekelijks door een tool gecontroleerd op Kwaliteitsgaranties, Toegankelijkheid en SEO.
  • Onze regels (vanaf 2018) bestaan vooral uit HTML-tekst.
  • Ons streven is om rapporten en/of informatiekaarten via een toegankelijk bronbestand te publiceren. Daarnaast is het mogelijk dat in bijbehorende andersoortige communicatie-uitingen naar het bronbestand wordt verwezen.
  • We werken er aan om recente pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Onze video's zijn ondertiteld en uitgeschreven.

Suggesties voor onze websites of een inhoudelijk vraag?

Mist u iets op onze websites of heeft u suggesties hoe wij onze site verder kunnen verbeteren? Wij horen dit graag. Mail het ons op webredactie@nza.nl

Heeft u een vraag over één van onze documenten, neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum.