Mogen er uren voor dagbesteding in rekening gebracht worden als de cliënt niet komt opdagen?

Het tarief voor niet nagekomen afspraken (no-show) valt buiten de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit komt omdat het geen geleverde geneeskundige zorg betreft. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarom geen prestatie, tarief en regels vast voor no-show.

Een zorgaanbieder mag zelf bepalen of zij een no-showtarief hanteert; wat hier precies onder valt en ook de hoogte van het bedrag is door de zorgaanbieder te bepalen. U kunt het tarief voor no-show niet declareren bij het zorgkantoor omdat het geen geneeskundige zorg is en hiervoor geen prestatie is opgesteld. U kunt het wel in rekening brengen bij de patiënt. De patiënt dient wel op de hoogte gesteld te zijn van deze regeling, bijvoorbeeld door een melding op de website of in de wachtkamer.