Na 91 dagen afwezigheid moet de Wlz-uitvoerder toestemming geven voor verlenging van bekostiging van afwezigheid. Zijn dit 91 aaneengesloten dagen of zijn het 91 dagen per kalenderjaar?

Het gaat om een aaneengesloten periode van 91 dagen en dus niet om 91 dagen per kalenderjaar. Hier kan een jaarovergang in zitten.

Als de cliënt - waarop een situatie van toepassing is zoals bedoeld in artikel 9.2 onder a) - naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.