Waar zijn de tarieven in de Wlz op gebasseerd?

De integrale tarieven van 2019 zijn, gebaseerd op een kostenonderzoek dat in 2018 heeft plaatsgevonden.

De onderbouwing van de tarieven kunt u terugvinden het Verantwoordingsdocument Prestaties en tarieven langdurige zorg - Fase 2: van kosten naar tarieven.