Aan wie moet ik (eerstelijns-)diagnostiek declareren bij patiënten met een Wlz-indicatie?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het declareren van (eerstelijns-)diagnostiek bij patiënten met een Wlz-indicatie.

  • De Wlz-behandelaar vraagt het onderzoek aan en interpreteert de gegevens zelf 
    In dit geval valt de diagnostiek onder de Wlz. Dit is ongeacht welke Wlz-indicatie de cliënt heeft. U kunt de declaratie door middel van onderlinge dienstverlening indienen bij de Wlz-zorginstelling.
     
  • De Wlz-behandelaar vraagt het onderzoek aan maar de medisch specialist interpreteert de gegevens 
    In dit geval valt de diagnostiek buiten de Wlz. De diagnostiek valt onder de Zvw. U kunt de declaratie (een overig zorgproduct uit de categorie eerstelijnsdiagnostiek) indienen bij de patiënt of de zorgverzekeraar van de patiënt. 

Leidt het overig zorgproduct op dezelfde dag tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag? Dan registreert u de diagnostiek als onderdeel van het dbc-zorgproduct. U kunt de declaratie indienen bij de patiënt of de zorgverzekeraar van de patiënt.

Meer informatie vindt u op de pagina Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling Wlz van Zorginstituut Nederland.