Wanneer mag je mutatiedagen declareren na overlijden van een cliënt?

Een verpleeghuis of verzorgingshuis ontvangt maximaal 13 dagen een vergoeding als een bewoner is overleden, in de vorm van mutatiedagen.

Er kunnen mutatiedagen worden gedeclareerd op het moment dat de kamer leeg is achtergelaten als gevolg van overlijden. Als de cliënt in de eigen kamer is opgebaard, geldt dat ook als leeg achtergelaten. De zorgaanbieder kan hiervoor dus ook een vergoeding krijgen op grond van de Wlz.

Opbaren is wenselijke laatste zorg die niet onder de Wet marktordening gezondheidszorg valt en dus niet gereguleerd wordt door de NZa. De kosten van opbaren kunnen door de zorgaanbieder gefactureerd worden aan de nabestaanden of de uitvaartverzekeraar.