Wanneer mag ik mutatiedagen declareren na overlijden van een cliënt?

Een verpleeghuis of verzorgingshuis ontvangt maximaal 13 dagen een vergoeding als een bewoner is overleden, in de vorm van mutatiedagen.

Er kunnen mutatiedagen worden gedeclareerd op het moment dat de kamer leeg is achtergelaten als gevolg van overlijden. Als de cliënt in de eigen kamer is opgebaard, geldt dat ook als leeg achtergelaten. De zorgaanbieder kan hiervoor dus ook een vergoeding krijgen op grond van de Wlz.

Opbaren is wenselijke laatste zorg die niet onder de Wet marktordening gezondheidszorg valt en dus niet gereguleerd wordt door de NZa. De kosten van opbaren kunnen door de zorgaanbieder gefactureerd worden aan de nabestaanden of de uitvaartverzekeraar.
 

Mutatiedagen alleen geldig voor de vv-sector
De mutatiedagen gelden alleen voor de vv-sector omdat daar sprake is van een snellere doorstroom van cliënten in verband met overlijden. De leegstand die hieruit voortvloeit wordt voor de vv-sector bekostigd middels mutatiedagen. De leegstand bij andere sectoren in verband met overlijden en verhuizing is veel geringer en zit verwerkt in het reguliere tarief.