Mogen er naast meerzorg toeslagen gedeclareerd worden?

Per 2019 is de regelgeving op dit punt gewijzigd. Het is nu niet meer mogelijk om naast meerzorg andere toeslagen te declareren.

Situatie in 2018

In 2018 stond in de Nadere regel Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018 (NR/REG-1817a) dat 'Bij de planning en declaratie van de meerzorg moet in acht worden genomen dat zorg niet dubbel wordt bekostigd. Hierbij moet men speciaal alert zijn op cliënten waarbij voorheen toeslagen in rekening werden gebracht, zoals bijvoorbeeld de toeslag ademhalingsondersteuning en epilepsie, of waarbij een andere basisprestatie dan het zzp in rekening werd gebracht. De zorg zoals omschreven in artikel 3.1.1, tweede lid, Besluit langdurige zorg kan worden bekostigd via een toeslag waarbij de uren niet worden meegenomen voor het berekenen van zzp-meerzorg. De zorgverlening kan ook worden bekostigd door de uren voor bijvoorbeeld ademhalingsondersteuning mee te nemen bij het berekenen van zzp-meerzorg maar dan mag de toeslag niet meer in rekening worden gebracht voor betreffende cliënt.'

Situatie in 2019

Dit is per 2019 echter gewijzigd. Nu staat in artikel 5.2.4 van de Nadere regel Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019 (NR/REG-1901b): 'Als er meerzorg wordt gedeclareerd, is het niet mogelijk om ook andere toeslagen in rekening te brengen. De kosten waarvoor de toeslagen ter dekking zijn, worden onder de kosten van meerzorg opgenomen in de tariefberekening.'