Welk tarief mag ik in rekening brengen als een derde partij informatie opvraagt over een cliënt?

U kunt geen apart tarief declareren voor informatieverstrekking binnen de Wlz. Er bestaat hiervoor geen aparte prestatie.