Wat is de nic en hoe wordt deze jaarlijks geïndexeerd?

Nic staat voor normatieve inventariscomponent. De nic is een onderdeel van het integrale (algehele) tarief dat dient als normatieve vergoeding voor investeringen in medische en overige inventaris en in computerapparatuur en -programmatuur.

Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris (10 jaar), de rente en afschrijvingskosten te dekken.

Indexatie

De nic wordt geïndexeerd middels het indexcijfer materiële kosten. Met ingang van 1998 worden voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de materiële kosten en de investeringen in inventaris trendmatig aangepast op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. Het definitieve percentage voor een bepaald jaar is rond de maand juli van dat jaar bekend. Meer informatie over de indexatie van de materiële component vindt u hier.

De uitgangspunten voor de nic (en nhc) zijn vermeld in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg en langdurige zorg (BR/REG-24117).