Hoe declareer ik een medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang in de Wlz en de Zvw?

Er zijn vijf prestaties voor werkzaamheden medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze nieuwe prestaties gelden zowel voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) als voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorgprofessionals is er zo geen verschil tussen Zvw- en Wlz-cliënten.

  • Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – rechterlijke machtiging
  • Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – inbewaringstelling
  • Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang
  • Verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per zitting
  • Reistoeslag zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per 10 minuten
     

De situatie van de cliënt op het moment van de crisis en het moment van de CIZ-indicatie bepalen de manier van declareren. 

  • Als de cliënt op dag x geen Wlz-indicatie heeft, gaat de medische verklaring ten laste van de Zvw. Deze prestaties vindt u in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg. De geldende beleidsregel vindt u hier.
  • Als de cliënt op dag x een Wlz-indicatie mpt heeft, gaat de medische verklaring ten laste van de Wlz middels de mpt-prestaties. Deze prestaties vindt u in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. De geldende beleidsregel vindt u hier.
  • Als de cliënt op dag x een Wlz indicatie zzp of vpt heeft, gaat de medische verklaring ten laste van de Wlz middels de overige basisprestaties uit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis. De geldende Wlz-beleidsregels vindt u hier.