Hier vindt u informatie over langdurige zorg in de Wlz die vaak in een instelling wordt gegeven. Voor de zorg in natura stellen wij de prestaties en tarieven vast.

Daarnaast vindt u hier regelgeving over extramurale zintuiglijke gehandicaptenzorg waarop aanspraak gemaakt kan worden vanuit de Zvw. Voor deze zorg hebben wij maximumtarieven.

Verder controleren wij of zorgaanbieders en zorgkantoren/verzekeraars de Wlz/Zvw goed uitvoeren.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform

Nieuw aanvragenportaal: activeer uw account

Het aanvragenportaal van de NZa is vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

  • Logt u voor het eerst in op het nieuwe portaal? Klik dan op 'Wachtwoord vergeten' op de startpagina van het portaal en activeer uw account met uw NZa-nummer en e-mailadres.
  • Het huidige Wlz formulier Nacalculatie 2018 kunt u bereiken door in te loggen op het vernieuwde portaal. Via de link 'Kunt u een dossier niet vinden? Kijk dan op de vorige versie van het NZA-aanvragenportaal' komt u bij de vorige versie van het portaal. Hier staan uw huidige/vorige formulieren en beschikkingen.
  • Bent u een nieuwe zorgaanbieder/zzp-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier. Daarna ontvangt u van ons inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

  • Meer informatie over het nieuwe portaal vindt u op de pagina's Budgetaanvragen en Beschikbaarheidsbijdrage/subsidie aanvragen, in de handleiding en in dit filmpje.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de langdurige zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.