Langdurige zorg

Hier vindt u informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg in natura stellen wij prestaties en maximumtarieven vast. Dit doen we niet voor zorg bekostigd uit een persoonsgebonden budget.

Daarnaast vindt u hier regelgeving over extramurale zintuiglijke gehandicaptenzorg waarop aanspraak gemaakt kan worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor deze zorg hebben wij prestaties en maximumtarieven vastgesteld.

Verder houden wij toezicht op zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders door te controleren of zij zich houden aan de wetten en regels.

Aanvragenportaal: activeer uw account

In het aanvragenportaal van de NZa kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de langdurige zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …