Hier vindt u informatie over langdurige zorg in de Wlz die vaak in een instelling wordt gegeven. Voor de zorg in natura stellen wij de prestaties en tarieven vast.

Daarnaast vindt u hier regelgeving over extramurale zintuiglijke gehandicaptenzorg waarop aanspraak gemaakt kan worden vanuit de Zvw. Voor deze zorg hebben wij maximumtarieven.

Verder controleren wij of zorgaanbieders en zorgkantoren/verzekeraars de Wlz/Zvw goed uitvoeren.

Ontwikkelingen Wlz

  • In 2017 en 2018 hebben we een uitgebreid kostenonderzoek voor de Wlz uitgevoerd. De gegevens uit het onderzoek hebben we gebruikt om voor 2019 tarieven vast te stellen voor Wlz-zorg. 
  • We willen de administratieve lasten in de langdurige zorg verminderen.

Hoe gaan we verder?

We willen onderzoeken hoe we de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering beter kunnen stimuleren. Dit doen we samen met cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren, Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform