Langdurige zorg

Hier vindt u informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg in natura stellen wij prestaties en maximumtarieven vast. Dit doen we niet voor zorg  die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget.

Daarnaast vindt u hier regelgeving over extramurale zintuiglijke gehandicaptenzorg waarop aanspraak gemaakt kan worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor deze zorg hebben wij prestaties en maximumtarieven vastgesteld.

Verder houden wij toezicht op zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders door te controleren of zij zich houden aan de wetten en regels.

Regelgeving langdurige zorg 2022 bekend

Wij hebben de regelgeving voor de langdurige zorg voor 2022 gepubliceerd. Lees de belangrijkste wijzigingen op de pagina Registreren en declareren.

Aanvragenportaal: activeer uw account

In het aanvragenportaal van de NZa kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de langdurige zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.