Langdurige zorg

Hier vindt u informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg in natura stellen wij prestaties en maximumtarieven vast. Dit doen we niet voor zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget.

Daarnaast vindt u hier regelgeving over extramurale zintuiglijke gehandicaptenzorg waarop aanspraak gemaakt kan worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor deze zorg hebben wij prestaties en maximumtarieven vastgesteld.

Verder houden wij toezicht op zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders door te controleren of zij zich houden aan de wetten en regels.

Regelgeving en tarieven 2022 bekend

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De NZa heeft dit verwerkt in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022. Ook de tarieven 2022 voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg in de Zvw zijn aangepast. De informatiekaart over 2022 bevat de links naar de regelgeving met de definitieve tarieven voor 2022.

Lees de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de regelgeving op de pagina Registreren en declareren.

Wegwijzer innovatie en preventie langdurige zorg

Onlangs hebben we de wegwijzer Innovatie en preventie in de langdurige zorg gepubliceerd. Hierin leest u meer over de bekostigingsmogelijkheiden van (preventieve) innovatie.

Meer over innovatie en preventie? Ga na naar ons themapagina Innovatie en preventie.

Aanvragenportaal

In het aanvragenportaal van de NZa kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

  • Logt u voor het eerst in op het portaal? Klik dan op 'Wachtwoord vergeten' op de startpagina van het portaal en activeer uw account met uw NZa-nummer en e-mailadres.
  • Bent u een nieuwe zorgaanbieder/zzp-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier. Daarna ontvangt u van ons inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.
  • Meer informatie over het portaal vindt u op de pagina's over Budgetaanvragen  en Beschikbaarheidsbijdrage/subsidie aanvragen. Bekijk ook de handleiding en het filmpje over het aanvragenportaal.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de langdurige zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …