Mensen die 24-uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, ontvangen hun zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg kan in een instelling gegeven worden. Bij zorg in natura stelt de NZa hiervoor prestaties en tarieven vast. We houden er ook toezicht op dat zorgaanbieders en zorgkantoren de Wlz goed uitvoeren. 

Op deze pagina geven we een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de Wlz.

Ontwikkelingen Wlz

  • In 2017 zijn we gestart met een kostenonderzoek voor de Wlz. De gegevens uit het onderzoek gebruiken we om voor 2019 tarieven vast te stellen voor alle zorg die onder de Wlz valt. 
  • We willen de administratieve lasten in de langdurige zorg verminderen.
  • Voor het budgettair kader Wlz is er een nieuw verdeelmodel op basis van het aantal cliënten in de regio van het zorgkantoor.

Hoe gaan we verder?

We willen onderzoeken hoe we de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering beter kunnen stimuleren. Dit doen we samen met cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren, Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform