Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website of in een ander IT-systeem van de NZa, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Wij bekijken samen met het NCSC het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.

Reporting a vulnerability (CVD)

Have you discovered a vulnerability in this website or an other NZa IT system? Please report this to the National Cyber Security Centre (NCSC). This kind of report is called a Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Together with the NCSC we will look into the problem and solve it as soon as possible.