NZa mist zorg als verkiezingsthema

Nederland wordt steevast genoemd als één van de best presterende landen als het gaat om gezondheidszorg. Maar de gezondheidsverschillen groeien en dat wordt alleen maar erger nu de zorg onder druk staat. “Daarom zijn gezondheid en zorg belangrijke verkiezingsthema’s. We vinden dat er geen taboes mogen zijn in wat nodig is om gezondheidsverschillen te verkleinen en toegankelijkheid van zorg te verbeteren”, zegt Karina Raaijmakers, waarnemend bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Stand van de zorg 2023.

Beeld: ©NZa

De Stand van de zorg is een jaarlijkse publicatie waarin de NZa de ontwikkelingen in de zorg, haar visie en strategische koers beschrijft. Raaijmakers: “Er moeten cruciale besluiten worden genomen over hoe we de gezondheid van Nederlanders willen verbeteren en de zorg met en voor elkaar willen vormgeven. Dit zijn grote maatschappelijke, politieke keuzes die niet alleen door het zorgdomein gemaakt kunnen worden. Daar moet discussie over gevoerd worden, zodat Nederlanders op 22 november geïnformeerd een keuze kunnen maken in het stemhokje.”

Versterken van gezondheid

Niet alleen de politiek is aan zet. Ook het zorgveld is inmiddels doordrongen van de noodzaak tot verandering. De knelpunten in de toegang tot zorg tekenen zich nu al af: mensen die geen huisarts kunnen vinden, thuiswonende ouderen die wachten op hulp en lange wachttijden in de ggz en ziekenhuiszorg. Raaijmakers: “We horen en lezen dagelijks over personeelstekorten, wachtlijsten en werkdruk in de zorg. Mensen maken zich zorgen of zij straks nog wel de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben, terwijl zij hun premie alleen maar zien stijgen. De eensgezindheid van zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopende partijen over wat nodig is voor passende en toekomstbestendige zorg is in tijden niet zo groot geweest. Dat betekent wel dat het zorglandschap zoals wij dat nu kennen verandert. Om te voorkomen dat veranderingen stuiten op weerstand, moeten mensen hierin beter worden meegenomen. Want soms betekent passende zorg dat een spoedeisende hulp sluit, keuzevrijheid wat beperkter is en meer digitale middelen worden ingezet. Dit vraagt om een taboedoorbrekend, open en eerlijk gesprek waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.”  

Stand van de zorg 2023

In de Stand van de zorg schetst de NZa wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te organiseren.