Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Tijdelijke versoepeling regels medisch-specialistische zorg door coronavirus

De Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van het coronavirus kunnen belemmeren. Om die reden hebben we besloten om tijdelijk een aantal regels te versoepelen. We zetten ze voor u op een rij:

  • U mag een eerste polikliniekbezoek ((190007, 190060 of 234003) registreren als het contact tussen u en de patiënt (of medisch vertegenwoordiger) digitaal, telefonisch of schriftelijk plaatsvindt.
  • U mag een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060) registreren indien deze in de thuissituatie plaatsvindt.
  • U mag een multidisciplinair consult (190010) registreren als het contact tussen u en de patiënt screen-to-screen, telefonisch of schriftelijk plaatsvindt.

Wanneer gelden deze maatregelen?
Deze maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?
Deze maatregelen gelden tot dat we deze opheffen. We houden hierbij rekening met de landelijke adviezen en voorschriften vanuit de overheid en het RIVM, inclusief een overgangstermijn van een week.

Voor wie gelden deze maatregelen?
Deze maatregelen geldten voor de gehele medisch-specialistische zorg, inclusief de audiologische zorg, (geriatrische) revalidatiezorg, complex chronisch longfalen en kaakchirurgie.

Voor registratie van het eerste polikliniekbezoek geldt dat de specialismen audiologische zorg, (geriatrische) revalidatiezorg en complex chronisch longfalen de voor hen gebruikelijke codes kunnen hanteren, aangezien deze niet beperkt zijn tot verplicht fysiek.

Waar leggen we deze maatregelen vast?
Deze maatregelen leggen we vast in een formeel besluit. Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars mogen, vooruitlopend op de publicatie van dit besluit, deze maatregelen al wel toepassen.

Bekijk de veelgestelde vragen over het coronavirus.

Overige actuele ontwikkelingen msz

Nieuw aanvragenportaal: activeer uw account
Het aanvragenportaal van de NZa is vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u subsidies (beschikbaarheidbijdragen) aanvragen voor medische vervolgopleidingen en voor zorgfuncties.

Aanleveren van wachttijden 
Aanbieders van de medisch-specialistische zorg publiceren maandelijks wachttijden op hun website, zodat patiënten weten waar ze aan toe zijn. Vanaf 1 augustus 2018 is het verplicht om deze wachttijden te publiceren via een vast format. Dat format moet voldoen aan de eisen die we hebben opgesteld in de Regeling wachttijd en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg . Via dit aanmeldformulier geeft u door via welke url het document op uw website te vinden is. In ons stappenplan omschrijven we hoe het aanmeldproces loopt en hoe u het wachttijdenbestand opstelt en publiceert. Ook vindt u in het stappenplan een overzicht van de meest voorkomende foutmeldingen en hoe u deze op kunt lossen.U kunt ook onze veelgestelde vragen of onze twee videohandleidingen raadplegen.

Advies bekostiging msz

De komende jaren wijzigen we zo min mogelijk aan de regels voor de medisch-specialistische zorg. Samen met de sector kijken we nu vooral naar de bekostiging op de lange termijn en hoe we de juiste prikkels kunnen inzetten om kwaliteit van zorg te belonen, de zorg rond de patiënt beter te organiseren en meer te doen met preventie en e-health. Meer informatie leest u in ons advies over de bekostiging van de msz: ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ .

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de medisch-specialistische zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …