Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Actuele ontwikkelingen msz

Toevoeging erratum addendum en vervanging zorgactiviteiten tabel in dbc release RZ22b

Op 21 oktober 2021 is een erratum addendum aan dbc-release RZ22b toegevoegd vanwege een aantal correcties. Om deze reden is ook de zorgactiviteiten tabel vervangen.
Voor meer informatie bekijk de pagina Dbc-pakket 2022 RZ22b.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de medisch-specialistische zorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de medisch-specialistische zorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Lees meer over innovatie en preventie op onze themapagina.

Nuancering op artikel 23, lid 3 NR/REG-2207; registratie AGB-code uitvoerend zorgverlener (RZ22a)

In het kader van taakherschikking hebben we in de RZ22a een registratieverduidelijking opgenomen in de NR/REG-2207, artikel 23 lid 3. Deze leidt echter tot knelpunten. Daarom nuanceren wij voor 2022 de verduidelijkte regelgeving op 2 punten. Lees hier alles over bij onze vragen en antwoorden.

Update groupertabellen RZ21d

Eind augustus 2021 publiceert de NZa een update van de groupertabellen, de RZ21d. De reden hiervoor is dat in de dbc-release RZ21c-update de zorgverlenerscodes voor de Verpleegkundig Specialisten (VS) zijn gewijzigd. Dat heeft impact op de gegevensvalidatie van de grouper en de registratie van geplande afspraken, lopende orders, (her)declaratie/ facturatie en het aanleveren van gegevens. We hebben daarom het geldigheidsbereik van deze codes aangepast, zodat dit geen knelpunten oplevert. 

Wachttijden msz voortaan via Zorgbeeld aanleveren

In juni hebben we de nieuwe Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg  toegelicht. De komende periode gaan zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg aan de slag om de zorg in te halen die als gevolg van Covid-19 is uitgesteld. Actueel inzicht in wachttijden is daarbij essentieel. Om die reden vragen we zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg vanaf 10 augustus 2021 tweewekelijks aan te leveren via het Zorgbeeldportaal. Lees meer hierover op deze pagina.

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022 gepubliceerd

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (BR/REG - 22131) is gepubliceerd op ons documentenplatform. De beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2022 en gaat in op 1 januari 2022. In dit nieuwsartikel leest u meer over de beleidsregel beschikbaarheidbijdrage  voor 2022.

Erratum addendum toegevoegd aan de release RZ21c-update

Onlangs is een erratum addendum en een nieuw totaalbestand aan de release RZ21c-update toegevoegd vanwege het per 1 augustus 2021 vervallen van de wachttijdentabel binnen het dbc-pakket 2021. Lees hier meer over op de pagina Dbc-pakket 2021 RZ21c-update

Registreren en declareren in 2022

De regelgeving voor de medisch-specialistische zorg  voor 2022 is onlangs gepubliceerd. Lees hierover ook ons nieuwsbericht NZa stimuleert passende zorg in regels medisch-specialistische zorg 2022.

Taakherschikking - Wees voorbereid op aanpassing registreren medisch-specialistische zorg

In het kader van taakherschikking verduidelijken we per 2022 de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener - de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert – moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden (arts-assistenten uitgezonderd). Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten. 

Nog te weinig inhoudelijke afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen

De NZa onderzocht de contracten over het jaar 2019 en constateert dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen in dat jaar nog nauwelijks afspraken maakten over het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg. Net als in het jaar ervoor, bevatten de contracten vooral nog financiële afspraken. Dit moet echt anders om te voldoen aan het hoofdlijnenakkoord 2019-2021. Lees meer hierover op deze pagina.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.

Ik zoek naar …