Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform. U kunt ook kijken bij de veel gestelde vragen medisch-specialistische zorg (msz).

Actuele ontwikkelingen binnen msz


Nieuw aanvragenportaal: activeer uw account
Het aanvragenportaal van de NZa is vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u subsidies (beschikbaarheidbijdragen) aanvragen voor medische vervolgopleidingen en voor zorgfuncties.

Aanleveren van wachttijden 
Aanbieders van de medisch-specialistische zorg publiceren maandelijks wachttijden op hun website, zodat patiënten weten waar ze aan toe zijn. Vanaf 1 augustus 2018 is het verplicht om deze wachttijden te publiceren via een vast format. Dat format moet voldoen aan de eisen die we hebben opgesteld in de Regeling wachttijd en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg . Via dit aanmeldformulier geeft u door via welke url het document op uw website te vinden is. In ons stappenplan omschrijven we hoe het aanmeldproces loopt en hoe u het wachttijdenbestand opstelt en publiceert. Ook vindt u in het stappenplan een overzicht van de meest voorkomende foutmeldingen en hoe u deze op kunt lossen.U kunt ook onze veelgestelde vragen of onze twee videohandleidingen raadplegen.

Advies bekostiging msz

De komende jaren wijzigen we zo min mogelijk aan de regels voor de medisch-specialistische zorg. Samen met de sector kijken we nu vooral naar de bekostiging op de lange termijn en hoe we de juiste prikkels kunnen inzetten om kwaliteit van zorg te belonen, de zorg rond de patiënt beter te organiseren en meer te doen met preventie en e-health. Meer informatie leest u in ons advies over de bekostiging van de msz: ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ .

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de medisch-specialistische zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.