Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor medische opleidingen? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie en geriatrische revalidatiezorg. Informatie over de acute zorg vindt u in het dossier acute zorg.

Ziekenhuisbezoek in 2024, eigen risico betalen van 2023

Uw patiënten betalen soms hun eigen risico over een ander jaar dan zij verwachtten. Bijvoorbeeld het eigen risico over een jaar waarin zij niet in het ziekenhuis zijn geweest. Dit kan vragen oproepen bij de patiënt. Met behulp van een voorbeeld en fictieve bedragen brengen we voor uw patiënten in beeld hoe het ziekenhuisbezoek samenhangt met het betalen van het eigen risico. U kunt de informatiekaart Ziekenhuisbezoek in 2024, eigen risico betalen van 2023 gebruiken om uw patiënten hierover te informeren. 

NZa moet regels ambulancezorg aanpassen: meer informatie volgt

Op 11 juli 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak gedaan over niet-spoedeisend (planbaar) ambulancevervoer. Hierbij gaat het om intra- en interklinisch vervoer. Dit is het vervoer tussen 2 verschillende locaties van dezelfde instelling en het vervoer tussen 2 verschillende instellingen. De NZa moet naar aanleiding van deze uitspraak van het CBb de regels voor regionale ambulancevoorzieningen aanpassen. 
Op dit moment werken we hard aan een plan om gevolg te geven aan de uitspraak van het CBb. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de wijzigingen in onze regels kunt u dat hier en in onze nieuwsbrief voor de medisch-specialistische zorg terugvinden. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief medisch-specialistische zorg.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie en zoekt u naar passende bekostiging? Op onze themapagina Innovatie vindt u informatie over de mogelijkheden in onze regels. In de Wegwijzer innovatie en preventie in de medisch-specialistische zorg vindt u alle bekostigingsopties in de medisch-specialistische zorg op een rij.