Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Actuele ontwikkelingen msz

Erratum addendum toegevoegd aan de release RZ21c-update

Onlangs is een erratum addendum en een nieuw totaalbestand aan de release RZ21c-update toegevoegd vanwege het per 1 augustus 2021 vervallen van de wachttijdentabel binnen het dbc-pakket 2021. Lees hier meer over op de pagina Dbc-pakket 2021 RZ21c-update

Registreren en declareren in 2022

De regelgeving voor de medisch-specialistische zorg  voor 2022 is onlangs gepubliceerd. Lees hierover ook ons nieuwsbericht NZa stimuleert passende zorg in regels medisch-specialistische zorg 2022.

Taakherschikking - Wees voorbereid op aanpassing registreren medisch-specialistische zorg

In het kader van taakherschikking verduidelijken we per 2022 de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener - de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert – moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden (arts-assistenten uitgezonderd). Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten. 

Nog te weinig inhoudelijke afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen

De NZa onderzocht de contracten over het jaar 2019 en constateert dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen in dat jaar nog nauwelijks afspraken maakten over het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg. Net als in het jaar ervoor, bevatten de contracten vooral nog financiële afspraken. Dit moet echt anders om te voldoen aan het hoofdlijnenakkoord 2019-2021. Lees meer hierover op deze pagina.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.

Ik zoek naar …