Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Actuele ontwikkelingen

De komende jaren wijzigen we zo min mogelijk aan de regels voor de medisch-specialistische zorg. Dat hebben we besloten samen met de brancheorganisaties. Noodzakelijke wijzigingen voeren we uiteraard wel door, bijvoorbeeld bij nieuwe behandelingen die anders niet geregistreerd en gedeclareerd kunnen worden. Samen met de sector kijken we nu vooral naar de bekostiging op de lange termijn en hoe we de juiste prikkels kunnen inzetten om kwaliteit van zorg te belonen, de zorg rond de patiënt beter te organiseren en meer te doen met preventie en e-health. Meer informatie hierover vindt u in de Stand van de Zorgmarkten .

Regels voor aanleveren wachttijden

Aanbieders van de medisch-specialistische zorg publiceren maandelijks wachttijden op hun website, zodat patiënten weten waar ze aan toe zijn. Vanaf 1 augustus 2018 is het daarnaast verplicht om deze informatie (ook) via een vast format te publiceren. Dat format moet voldoen aan de eisen die we hebben opgesteld in de Regeling wachttijd en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg  Zo kunnen wij het voor onze controles geautomatiseerd van de website halen.

Via dit aanmeldformulier kunt u aan ons doorgeven via welke url het document op uw website te vinden is. Heeft u wijzigingen? Deze kunt u ook hier kwijt. In ons stappenplan omschrijven we hoe het aanmeldproces loopt en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. U kunt ook onze veelgestelde vragen raadplegen.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.