Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor medische opleidingen? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie en geriatrische revalidatiezorg. Informatie over de acute zorg vindt u in het dossier acute zorg.

NZa stelt werkwijze impactanalyses vast 

In het integraal zorgakkoord is afgesproken dat de NZa een werkwijze maakt om te komen tot regionale impactanalyses voor concentratie en spreiding van medisch-specialistische zorg. De NZa heeft dit kader samen met de betrokken partijen gemaakt. Met het vaststellen van dit kader heeft de NZa haar opdracht vervuld. Het kader is een hulpmiddel waarmee de betrokken partijen impactanalyses voor hun eigen regio kunnen maken. 

Lees het Kader impactanalyse concentratie en spreiding medisch-specialistische zorg.

Toegankelijkheid van zorg

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig zorg krijgen die nodig is. Ook in tijden waar de druk op de zorg groot is. De NZa houdt daarom toezicht op de toegankelijkheid van zorg en de ontwikkeling hiervan. In onze monitors Toegankelijkheid van Zorg schetsen we hier een beeld van. 

Een overzicht van alle monitors over de toegankelijkheid van zorg vindt u op ons documentenplatform.

Ziekenhuisbezoek in 2024, eigen risico betalen van 2023

Uw patiënten betalen soms hun eigen risico over een ander jaar dan zij verwachtten. Bijvoorbeeld het eigen risico over een jaar waarin zij niet in het ziekenhuis zijn geweest. Dit kan vragen oproepen bij de patiënt. Met behulp van een voorbeeld en fictieve bedragen brengen we voor uw patiënten in beeld hoe het ziekenhuisbezoek samenhangt met het betalen van het eigen risico. U kunt de informatiekaart Ziekenhuisbezoek in 2024, eigen risico betalen van 2023 gebruiken om uw patiënten hierover te informeren. 

Wegwijzers in bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden.