Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor medische opleidingen? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie en geriatrische revalidatiezorg. Informatie over de acute zorg vindt u in het dossier acute zorg.

Ziekenhuisbezoek in 2023, eigen risico betalen van 2022

Uw patiënten betalen soms hun eigen risico over een ander jaar dan zij verwachtten. Bijvoorbeeld het eigen risico over een jaar waarin zij niet in het ziekenhuis zijn geweest. Dit kan vragen oproepen bij de patiënt. Met behulp van een voorbeeld en fictieve bedragen brengen we voor uw patiënten in beeld hoe het ziekenhuisbezoek samenhangt met het betalen van het eigen risico. U kunt deze informatiekaart gebruiken om uw patiënten hierover te informeren. 

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie en zoekt u naar passende bekostiging? Op onze themapagina Innovatie vindt u informatie over de mogelijkheden in onze regels. In de Wegwijzer innovatie en preventie in de medisch-specialistische zorg vindt u alle bekostigingsopties in de medisch-specialistische zorg op een rij.

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Lees het volledige nieuwsbericht.