Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Actuele ontwikkelingen binnen msz

Ambulancezorg

Ambulancezorg is zorg die wordt verleend om een zieke of slachtoffer hulp te verlenen en per ambulance te vervoeren naar een zorginstelling waar de vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Ambulancediensten kunnen subsidie aanvragen voor het leveren van deze zorg. Op basis van deze aanvragen stellen wij jaarlijks individuele budgetten vast. In januari 2019 is de nacalculatieronde van start gegaan, en deze aanvragen worden voor het eerst ingediend in ons nieuwe aanvragenportaal. Meer informatie over deze pilot leest u leest u in de circulaire Publicatie ambulancezorg nacalculatieformulier 2018 op de pagina Online aanvragen.

Aanleveren van wachttijden 
Aanbieders van de medisch-specialistische zorg publiceren maandelijks wachttijden op hun website, zodat patiënten weten waar ze aan toe zijn. Vanaf 1 augustus 2018 is het daarnaast verplicht om deze informatie ook via een vast format te publiceren. Dat format moet voldoen aan de eisen die we hebben opgesteld in de Regeling wachttijd en wachttijdbemiddeling medisch-specialistische zorg . Zo kunnen wij de wachttijden voor onze controles geautomatiseerd van de website halen.

Via dit aanmeldformulier geeft u door via welke url het document op uw website te vinden is. In ons stappenplan omschrijven we hoe het aanmeldproces loopt en hoe u het wachttijdenbestand opstelt en publiceert. Ook vindt u in het stappenplan een overzicht van de meest voorkomende foutmeldingen en hoe u deze op kunt lossen.U kunt ook onze veelgestelde vragen raadplegen.

Advies bekostiging msz

De komende jaren wijzigen we zo min mogelijk aan de regels voor de medisch-specialistische zorg. Samen met de sector kijken we nu vooral naar de bekostiging op de lange termijn en hoe we de juiste prikkels kunnen inzetten om kwaliteit van zorg te belonen, de zorg rond de patiënt beter te organiseren en meer te doen met preventie en e-health. Meer informatie leest u in ons advies over de bekostiging van de msz: ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ .

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.