Medisch-specialistische zorg

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg.

Actuele ontwikkelingen msz

Update beschikbaar van release RZ21c

Op 5 november 2020 publiceerden wij de release RZ21c die nodig is voor de registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg 2021. De RZ21c heeft een update gekregen. Aanleiding is de nieuwe specialismecode die verpleegkundig specialisten kunnen registreren als uitvoerend specialisme voor zorgactiviteiten sinds 1 januari 2021. Deze code was in de vorige release (RZ21c) niet opgenomen in de groupertabellen. Dat is nu aangepast. Direct naar RZ21c-update.

Taakherschikking - Wees voorbereid op aanpassing registreren medisch-specialistische zorg

In het kader van taakherschikking verduidelijken we per 2022 de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener - de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert – moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden (arts-assistenten uitgezonderd). Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten. 

Nog te weinig inhoudelijke afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen

De NZa onderzocht de contracten over het jaar 2019 en constateert dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen in dat jaar nog nauwelijks afspraken maakten over het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg. Net als in het jaar ervoor, bevatten de contracten vooral nog financiële afspraken. Dit moet echt anders om te voldoen aan het hoofdlijnenakkoord 2019-2021. Lees meer hierover op deze pagina.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de medisch-specialistische zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen, voor de informatie aan patiënten en voor het proces van contracteren. 

Ook zien wij erop toe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de wetten en regels. Meer hierover leest u op de pagina Toezicht op de medisch-specialistische zorg.

Ik zoek naar …