Wijkverpleging

De wijkverpleging verandert sterk. Het aantal cliënten neemt toe omdat mensen ouder worden, langer thuis blijven wonen en minder lang in het ziekenhuis kunnen blijven. Maar ook hun zorgvraag is complexer dan voorheen.

De NZa zet zich samen met partijen in om te zorgen dat mensen nu en in de toekomst passende zorg krijgen tegen redelijke kosten. Dat doen we door via onze regels en tarieven de (noodzakelijke) ontwikkelingen in de zorg te stimuleren. Maar ook door zorgaanbieders en zorgverzekeraars te stimuleren de zorg inzichtelijk te maken en met elkaar in gesprek te blijven.

Alle informatie over de wijkverpleging hebben we hier samengebracht. U vindt hier algemene informatie, nieuws en ontwikkelingen over de wijkverpleging. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Nieuwe bekostiging

Samen met veldpartijen hebben we een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging ontwikkeld. Deze bekostiging biedt meer ruimte voor het organiseren van zorg rond de cliënt en voor samenwerking, binnen de wijkverpleging en over de domeinen heen. Ook stimuleert het een meer inhoudelijke contractering op basis van zorgzwaarte en kwaliteit. Meer informatie vindt u op de pagina van Nieuwe bekostiging wijkverpleging.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden. 

Linkedin-pagina NZa: Wijkverpleging

Op de Linkedin showcase-pagina wijkverpleging van de NZa delen we inzichten, ervaringen, ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden met elkaar. Dit doen we vanuit onze samenwerking met de sector want samen maken we ons sterk voor passende zorg thuis.

Nieuwsbrief wijkverpleging

Blijf op de hoogte met de NZa-nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!