Help mee aan beter passende contracten: vul vandaag nog de vragenlijst in!

De Monitor contractering wijkverpleging 2022 laat zien hoe het contracteren verloopt én waar het beter kan. Hiermee willen we u helpen om nog beter passende afspraken te maken. Help uzelf en uw collega’s en vul de vragenlijst in, ook als u géén contracten afsluit. Lees verder op deze pagina.

Oude vrouw met verzorgende
© SSK

Wijkverpleging

De wijkverpleging verandert sterk. Het aantal cliënten neemt toe omdat mensen ouder worden, langer thuis blijven wonen en minder lang in het ziekenhuis kunnen blijven. Maar ook hun zorgvraag is complexer dan voorheen.

De NZa zet zich samen met partijen in om te zorgen dat mensen nu en in de toekomst passende zorg krijgen tegen redelijke kosten. Dat doen we door via onze regels en tarieven de (noodzakelijke) ontwikkelingen in de zorg te stimuleren. Maar ook door zorgaanbieders en zorgverzekeraars te stimuleren de zorg inzichtelijk te maken en met elkaar in gesprek te blijven.

Alle informatie over de wijkverpleging hebben we hier samengebracht. U vindt hier algemene informatie, nieuws en ontwikkelingen over de wijkverpleging. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Help mee aan beter passende contracten: vul vandaag nog de vragenlijst in!

De Monitor contractering wijkverpleging 2022 laat zien hoe het contracteren verloopt én waar het beter kan. Hiermee willen we u helpen om nog beter passende afspraken te maken. Voor een zo goed mogelijk beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgaanbieders en zorgverzekeraars meedoen. Help uzelf en uw collega’s en vul de vragenlijst in, ook als u géén contracten afsluit.

De wijkverpleging staat in deze tijd onder grote druk. We hebben dan ook met Actiz, Spot, ZorgthuisNL en ZN afgestemd of we u deze vragenlijst konden voorleggen. Ook hebben wij de vragenlijst dit jaar zo compact mogelijk gehouden: het invullen vraagt ongeveer 20 minuten van zorgaanbieders of 30 minuten van zorgverzekeraars. Invullen kan tot en met 7 januari 2022. Wij gaan de monitor in het voorjaar van 2022 publiceren. Uw input wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Alvast dank voor uw moeite!

Nieuwe bekostiging

Samen met veldpartijen hebben we een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging ontwikkeld. Deze bekostiging biedt meer ruimte voor het organiseren van zorg rond de cliënt en voor samenwerking, binnen de wijkverpleging en over de domeinen heen. Ook stimuleert het een meer inhoudelijke contractering op basis van zorgzwaarte en kwaliteit. Meer informatie vindt u op de pagina van Nieuwe bekostiging wijkverpleging.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor. Of ga naar ons themapagina Innovatie en Preventie.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief wijkverpleging

Blijf op de hoogte met de NZa-nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!