De wijkverpleging verandert sterk. Het aantal cliënten neemt toe omdat mensen ouder worden, langer thuis blijven wonen en minder lang in het ziekenhuis kunnen blijven. Maar ook hun zorgvraag is complexer dan voorheen.

De NZa zet zich samen met partijen in om te zorgen dat mensen nu en in de toekomst passende zorg krijgen tegen redelijke kosten. Dat doen we door via onze regels en tarieven de (noodzakelijke) ontwikkelingen in de zorg te stimuleren. Maar ook door zorgaanbieders en zorgverzekeraars te stimuleren de zorg inzichtelijk te maken en met elkaar in gesprek te blijven. 

Samenwerken aan een nieuwe bekostiging

We werken samen met veldpartijen aan een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Zo gaan we in gesprek met experts zoals wijkverpleegkundigen, maar doen we ook een kostenonderzoek. Meer informatie vindt u op de pagina van Nieuwe bekostiging wijkverpleging.

 

Samen Oud: integraal zorgprogramma thuiswonende ouderen

Samen Oud biedt een integraal zorgprogramma voor thuiswonende ouderen (75+) dat bestaat uit zorg of diensten vanuit een geïntegreerd zorg- en welzijnsnetwerk. Dit zorgprogramma wordt uitgevoerd door een Ouderenzorg Team onder leiding van een huisarts. En verder bestaat het team uit een specialist ouderengeneeskunde en twee casemanagers (een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur). Het doel is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk is, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bekijk de video Ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform