Wijkverpleging

De wijkverpleging verandert sterk. Het aantal cliënten neemt toe omdat mensen ouder worden, langer thuis blijven wonen en minder lang in het ziekenhuis kunnen blijven. Maar ook hun zorgvraag is complexer dan voorheen.

De NZa zet zich samen met partijen in om te zorgen dat mensen nu en in de toekomst passende zorg krijgen tegen redelijke kosten. Dat doen we door via onze regels en tarieven de (noodzakelijke) ontwikkelingen in de zorg te stimuleren. Maar ook door zorgaanbieders en zorgverzekeraars te stimuleren de zorg inzichtelijk te maken en met elkaar in gesprek te blijven. 

Samenwerken aan een nieuwe bekostiging

We werken samen met veldpartijen aan een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Zo gaan we in gesprek met experts zoals wijkverpleegkundigen, maar doen we ook een kostenonderzoek. Meer informatie vindt u op de pagina van Nieuwe bekostiging wijkverpleging.

Samen Oud: integraal zorgprogramma thuiswonende ouderen

Samen Oud biedt een integraal zorgprogramma voor thuiswonende ouderen (75+) dat bestaat uit zorg of diensten vanuit een geïntegreerd zorg- en welzijnsnetwerk. Dit zorgprogramma wordt uitgevoerd door een Ouderenzorg Team onder leiding van een huisarts. En verder bestaat het team uit een specialist ouderengeneeskunde en twee casemanagers (een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur). Het doel is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk is, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bekijk onderstaande video Ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Ondersteuning bij zelfstandig wonen

(Beeldtitel: Ondersteuning bij zelfstandig wonen. Iris Rutten loopt door een gang naar iemand toe:)

RUSTIGE MUZIEK

IRIS RUTTEN: Dag mevrouw. VROUW: Hallo.
Ga jij maar voor. Jij bent vlotter dan ik.
RUTTEN: Onze methode is erop gericht dat de mensen zelfstandig alle dingetjes gaan proberen te doen door middel van hulpmiddelen.
We willen mensen ontzorgen in plaats van nog zorg te leveren.
RUTTEN: Ik heb iets voor u meegenomen wat we gaan uitproberen.
VROUW: Dat gaan we uitproberen.
RUTTEN: Dat ze meer de mogelijkheid en de vrijheid hebben om zelfstandig te kunnen functioneren door middel van bijvoorbeeld een steunkous-hulpmiddel.
RUTTEN: Het is de bedoeling dat ik u dit ga aanleren zodat u de steunkousen zelf kan gaan aantrekken.
VROUW: Dan gaan we dat proberen.
RUTTEN: Vroeger deden wij alleen maar denken wat kunnen wij doen voor de mensen? Ja, vooral pamperen.
En nu denken we juist: wat kunnen ze zelf?
Eigen kracht staat voorop bij ons.
Door hulpmiddelen en andere technologie toe te passen proberen we de mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
Ik heb nog een hulpmiddel voor u waar u ook zelfstandig de ogen mee kunt druppelen.
RUTTEN: Voordeel voor de cliënten is dat ze veel zelfstandiger worden.
Ze hebben hun eigen regie weer in handen.
Ze hoeven niet meer te wachten op de thuiszorg.
Ze kunnen hun eigen dingen weer doen.
Je ziet dat ze veel zelfvertrouwen daardoor terugkrijgen van: zie je wel, ik kan dat ook zelf.
Ik ben niet meer afhankelijk van de thuiszorg.
Mijn voordeel is dat ik veel meer tijd heb voor de andere cliënten die heel veel zorg nodig hebben.
Ik zie gewoon echt de cliënten groeien hierin omdat ik ze zelf een handeling aanleer en ze zijn ook gewoon trots dat ze het zelf kunnen.
RUTTEN: Nou, wat vindt u ervan?
Ja, ik vind het... Ik wil het proberen, Iris.
Fijn.
Ja, ik ben er heel erg blij mee, ja.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit.)

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief wijkverpleging

Blijf op de hoogte met de NZa-nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!