Beeld: ©ISK

Geneesmiddelenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de geneesmiddelenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er? 

Openbare apotheek

Voor de geneesmiddelenzorg (farmaceutische zorg) in de openbare apotheken stellen wij prestatiebeschrijvingen vast. De tarieven voor deze zorg zijn vrij. Dit betekent dat de zorgaanbieder en zorgverzekeraar het tarief voor de zorg onderling afspreken. 

Medisch-specialistische zorg

Binnen de medisch-specialistische zorg (msz) is het mogelijk om sommige geneesmiddelen los van een zorgtraject in rekening te brengen. Deze geneesmiddelen noemen we add-ongeneesmiddelen (add-ons) of ozp-stollingsfactoren (ozp’s). Wij bepalen of een geneesmiddel als add-ongeneesmiddel, ozp-stollingsfactor of geen van beiden wordt ingedeeld en wat het maximale tarief is waarvoor de zorgaanbieder het mag declareren en de zorgverzekeraar het mag vergoeden.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer vragen heeft over geneesmiddelen, die de NZa niet kan beantwoorden. Hieronder vindt u een overzicht van websites van andere organisaties die meer informatie voor u hebben over geneesmiddelenzorg.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie en zoekt u naar passende bekostiging? Onze wegwijzers voor innovatie en preventie bieden een overzicht van de mogelijkheden binnen de bekostiging.