Beeld: ©MKO

Geneesmiddelenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de geneesmiddelenzorg in de openbare apotheek en in de medisch-specialistische zorg. 

Wij werken samen met andere partijen aan het betaalbaar houden van dure geneesmiddelen

Partijen hebben met elkaar in het integraal zorgakkoord afspraken gemaakt over betaalbaarheid en gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Het ministerie van VWS heeft de drempel verlaagd om geneesmiddelen te beoordelen op (kosten-)effectiviteit en over de prijs te onderhandelen. 

Daarnaast is er het programma 'Maatschappelijk aanvaardbare uitgaven geneesmiddelen' (MAUG). Dit is een gezamenlijk programma van de ACM, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland, in samenwerking met het ministerie van VWS. Het doel van dit programma is om te komen tot een advies over:

  • een kader voor maatschappelijk aanvaardbare prijzen en uitgaven van geneesmiddelen;
  • maatregelen voor het versterken van concurrentie van geneesmiddelen onderling.

Deze maatregelen zijn nodig om dure geneesmiddelen en andere zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, ook voor de toekomstige generaties. Het is van belang om de aanpak die we in Nederland voorbereiden ook internationaal onder de aandacht brengen met het ook op samenwerking. 

Meer lezen

Lees ook het eerder verschenen artikel 'Van de dweil naar de kraan', of bekijk
het overzicht van NZa-publicaties over dure geneesmiddelen in de msz.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer vragen heeft over geneesmiddelen, die de NZa niet kan beantwoorden. Hieronder vindt u een overzicht van websites van andere organisaties die meer informatie voor u hebben over geneesmiddelenzorg.