De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

  • Ergotherapie
  • Extramurale diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Podotherapie

Actuele ontwikkelingen

2020

Belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2020 zijn:

Meekijkconsult
Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise in te roepen van andere (meer gespecialiseerde) zorgverleners. Voor deze prestatie geldt een contractvereiste met de zorgverzekeraar.
 

Onderlinge dienstverlening
De andere zorgverlener kan het meekijkconsult in rekening brengen via de prestatie onderlinge dienstverlening. De zorgverlener in de eerste lijn en de andere zorgverlener maken hiervoor een (vrij onderhandelbare) prijsafspraak.


Logopedie: behandeling afasiepatiënten
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor de zorg door logopedisten aan afasiepatiënten. Dit maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.
 

Bekken- en geriatrie oefentherapie
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor bekkenoefentherapie en geriatrie oefentherapie. Dit  maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

2019

De belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2019 zijn:  

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Per 2019 is de GLI opgenomen in het basispakket. Zie voor meer informatie onze pagina Veelgestelde vragen Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
 

Logopedie en ergotherapie 
De prestatie instructie/overleg met ouders of verzorgers is opengesteld voor volwassenen, ongeacht de aandoening. 

Logopedie 
Voor patiënten met de ziekte van Parkinson kan een lange zitting logopedie geleverd en gedeclareerd worden, ongeacht het aantal jaren na diagnosestelling. 

Diëtetiek

  • De prestatie ‘individuele zitting’ is verduidelijkt.  
  • De prestaties ‘telefonische zitting’ en ‘individueel dieetvoorschrift’ zijn toegevoegd. 
  • Indirect patiëntgebonden tijd is niet meer direct declarabel. Uitzondering is tijd verbonden met het opstellen van het dieetvoorschrift. 

Update Monitor paramedische zorg: publicatie 1e kwartaal 2019

Op dit moment werkt de NZa samen met veel externe partijen uit de sector aan een monitor over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de paramedische zorg in Nederland.

De planning voor deze monitor was oorspronkelijk begin 2019, maar de verschillende organisaties in de sector wilden deze monitor graag beschikbaar hebben eind 2018.
Door de grote hoeveelheid data, vertraging bij het aanleveren van gegevens en verzoeken uit de sector voor extra analyses, lukt dat niet.

Zonder nieuwe vertragingen zal de NZa deze monitor opleveren in april 2019. Voor meer informatie lees het nieuwsbericht over de monitor.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.