Paramedische zorg

De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

  • Ergotherapie
  • Extramurale diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Podotherapie

Zie ook:

Actuele ontwikkelingen

Wat wijzigt er per 2022 in de regels paramedische zorg?

  • De behandelomschrijvingen (de prestaties) zijn meer consumentvriendelijk opgeschreven, zodat patiënten de nota’s beter kunnen begrijpen.
  • De prestatie telefonische zitting is geschrapt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen zelf afspraken maken om helder te maken hoe de zitting geleverd is: fysiek, digitaal of telefonisch. Dit kan bijvoorbeeld via declaratiecodes.
  • Logopedisten mogen meer dan 1 prestatie integrale zorg stotteren (izs) per dag in rekening brengen. Tot en met 31 december 2021 mag dit alleen als er een medische noodzaak is vastgesteld door een arts. Deze bepaling vervalt per 2022 

Voor meer informatie zie de regels paramedische zorg 2022.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Prijslijst tonen

Voor niet-verzekerde patiënten of patiënten van een zorgverzekeraar waarmee u geen contract heeft, moet u een standaardprijslijst hanteren. Deze moet duidelijk zichtbaar zijn in uw praktijk.

Wat doet de NZa?

Wij stellen regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels. Lees meer over onze rol.

Zorgverzekeraars kopen paramedische zorg in voor hun verzekerden. In contracten met de zorgaanbieders leggen zij afspraken vast over het aantal en soort behandelingen, de tarieven en de kwaliteitseisen waar de zorg aan moet voldoen. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief paramedische zorg 

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de paramedische zorg. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!