De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

 • Ergotherapie
 • Extramurale diëtetiek
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Oefentherapie
 • Podotherapie

Actuele ontwikkelingen

2019

De belangrijkste wijzigingen in de regels per 1 januari 2019 zijn:  

Logopedie en ergotherapie 
De prestatie instructie/overleg met ouders of verzorgers is opengesteld voor volwassenen, ongeacht de aandoening. 

Logopedie 
Voor patiënten met de ziekte van Parkinson kan een lange zitting logopedie geleverd en gedeclareerd worden, ongeacht het aantal jaren na diagnosestelling. 

Diëtetiek

 • De prestatie ‘individuele zitting’ is verduidelijkt en in lijn met de andere sectoren.  
 • De prestaties ‘telefonische zitting’ en ‘individueel dieetvoorschrift’ zijn toegevoegd. 
 • Indirect patiëntgebonden tijd is niet meer direct declarabel maar moet worden verrekend in de hoogte van het tarief. Indirect patiëntgebonden tijd verbonden met het opstellen van het dieetvoorschrift is wel direct declarabel via de prestatie individueel dieetvoorschrift.

Bekijk alle beleid en regels voor de paramedische zorg 2019.

2018
In 2018 geldt de Regeling paramedische zorg (NR/REG-1811a). Het doel van deze regel is:

 • het bieden van duidelijke registratie- en declaratievoorschriften;
 • het geven van eenduidige regels voor de verschillende paramedische sectoren;
 • duidelijke informatie voor patiënten over de prijzen van de zorg als er geen contract is met de verzekeraar of als het gaat om niet verzekerde zorg.

In 2018 onderzoeken wij samen met brancheorganisaties van zorgaanbieders welke alternatieve mogelijkheden er zijn om de paramedische zorg te bekostigen. We richten ons daarbij in eerste instantie op fysiotherapie en oefentherapie.

2017
In 2017 sloot het ministerie van VWS een hoofdlijnenakkoord paramedische zorg met brancheorganisaties van aanbieders, en zorgverzekeraars, en vertegenwoordigers van patiënten. In dit akkoord staan afspraken over de kwaliteit van zorg, de manier waarop zorgverzekeraars contracteren en het verminderen van de administratieve lasten. 

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.