De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

 • Ergotherapie
 • Extramurale diëtetiek
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Oefentherapie
 • Podotherapie

Actuele ontwikkelingen

2019

De belangrijkste wijzigingen in de regels per 1 januari 2019 zijn:  

Logopedie en ergotherapie 
De prestatie instructie/overleg met ouders of verzorgers is opengesteld voor volwassenen, ongeacht de aandoening. 

Logopedie 
Voor patiënten met de ziekte van Parkinson kan een lange zitting logopedie geleverd en gedeclareerd worden, ongeacht het aantal jaren na diagnosestelling. 

Diëtetiek

 • De prestatie ‘individuele zitting’ is verduidelijkt en in lijn met de andere sectoren.  
 • De prestaties ‘telefonische zitting’ en ‘individueel dieetvoorschrift’ zijn toegevoegd. 
 • Indirect patiëntgebonden tijd is niet meer direct declarabel maar moet worden verrekend in de hoogte van het tarief. Indirect patiëntgebonden tijd verbonden met het opstellen van het dieetvoorschrift is wel direct declarabel via de prestatie individueel dieetvoorschrift.

Bekijk alle beleid en regels voor de paramedische zorg 2019.

2018
In 2018 geldt de Regeling paramedische zorg (NR/REG-1811a). Het doel van deze regel is:

 • het bieden van duidelijke registratie- en declaratievoorschriften;
 • het geven van eenduidige regels voor de verschillende paramedische sectoren;
 • duidelijke informatie voor patiënten over de prijzen van de zorg als er geen contract is met de verzekeraar of als het gaat om niet verzekerde zorg.

In 2018 onderzoeken wij samen met brancheorganisaties van zorgaanbieders welke alternatieve mogelijkheden er zijn om de paramedische zorg te bekostigen. We richten ons daarbij in eerste instantie op fysiotherapie en oefentherapie.

Update Monitor paramedische zorg: publicatie 1e kwartaal 2019

Op dit moment werkt de NZa samen met veel externe partijen uit de sector aan een monitor over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de paramedische zorg in Nederland.

De planning voor deze monitor was oorspronkelijk begin 2019, maar de verschillende organisaties in de sector wilden deze monitor graag beschikbaar hebben eind 2018.
Door de grote hoeveelheid data, vertraging bij het aanleveren van gegevens en verzoeken uit de sector voor extra analyses, lukt dat niet.

Zonder nieuwe vertragingen zal de NZa deze monitor opleveren in het 1e kwartaal van 2019. Voor meer informatie lees het nieuwsbericht over de monitor.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.