De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

  • Ergotherapie
  • Extramurale diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Podotherapie

Actuele ontwikkelingen

In 2018 geldt de Regeling paramedische zorg (NR/REG-1811a). Het doel van deze regel is:

  • het bieden van duidelijke registratie- en declaratievoorschriften;
  • het geven van eenduidige regels voor de verschillende paramedische sectoren;
  • duidelijke informatie voor patiënten over de prijzen van de zorg als er geen contract is met de verzekeraar of als het gaat om niet verzekerde zorg.

In 2017 sloot het ministerie van VWS een hoofdlijnenakkoord paramedische zorg met brancheorganisaties van aanbieders, en zorgverzekeraars, en vertegenwoordigers van patiënten. In dit akkoord staan afspraken over de kwaliteit van zorg, de manier waarop zorgverzekeraars contracteren en het verminderen van de administratieve lasten. 

In 2018 onderzoeken wij samen met brancheorganisaties van zorgaanbieders welke alternatieve mogelijkheden er zijn om de paramedische zorg te bekostigen. We richten ons daarbij in eerste instantie op fysiotherapie en oefentherapie.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.