Paramedische zorg

De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

  • Ergotherapie
  • Extramurale diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Podotherapie

Daarnaast vindt u op de pagina met veelgestelde vragen meer informatie over de gecombineerde leefstijlinterventie. Die kunnen onder andere diëtisten, leefstijldeskundigen en fysiotherapeuten aanbieden.

Actuele ontwikkelingen

Regels paramedische zorg 2021

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de regel voor paramedische zorg per 2021? Deze informatiekaart zet het overzichtelijk uiteen.

NZa stimuleert en evalueert bekostigingsexperimenten paramedische zorg

Aanbieders en verzekeraars van paramedische zorg kunnen op verschillende manieren experimenteren met de bekostiging van paramedische zorg. Voor de paramedische zorg is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenoemde facultatieve prestatie, waarmee zorgaanbieders en verzekeraars afspraken kunnen maken over een vrij in te vullen prestatie. Tot op heden maken alleen fysiotherapeuten gebruik van deze vrij in te vullen prestatie. Ook is er de algemene prestatie ‘zitting’ die ruimte biedt voor innovaties in de paramedische zorg. Daarnaast is het nog mogelijk om een experiment te starten via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

De komende tijd gaan we het gebruik van experimenteer-mogelijkheden stimuleren. Ook gaan we de resultaten van lopende experimenten evalueren in de paramedische zorg. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Beleidsregel facultatieve prestatie
Informatiekaart kleinschalige experimenten
Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

Start besprekingen regels paramedische zorg 2021
In oktober gaan we weer van start om wijzigingsvoorstellen voor de regelgeving te bespreken met de brancheorganisaties. Heeft u een voorstel voor een wijziging in de regels voor de paramedische zorg, zodat deze beter aansluiten op de praktijk? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw brancheorganisatie.

Beleid en regels 2020
Bekijk  de belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2020.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters links verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief paramedische zorg 

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de paramedische zorg. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!

Wat doet de NZa?

Zorgverzekeraars kopen paramedische zorg in voor hun verzekerden. In contracten met de zorgaanbieders leggen zij afspraken vast over het aantal en soort behandelingen, de tarieven en de kwaliteitseisen waar de zorg aan moet voldoen. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels. Lees meer over onze rol.