Paramedische zorg

De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

  • Ergotherapie
  • Extramurale diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Podotherapie

Ook hebben we een pagina met Veelgestelde vragen gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De GLI kan onder anderen worden aangeboden door diëtisten, leefstijldeskundigen en fysiotherapeuten.

Actuele ontwikkelingen

Regels paramedische zorg 2021
Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de regel voor paramedische zorg per 2021? De Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021 zet het overzichtelijk uiteen.

Start besprekingen regels paramedische zorg 2022
In oktober gaan we van start om wijzigingsvoorstellen voor de regelgeving te bespreken met de brancheorganisaties. Heeft u een voorstel voor een wijziging in de regels voor de paramedische zorg, zodat deze beter aansluiten op de praktijk? Geef dit dan door aan uw brancheorganisatie.

NZa stimuleert en evalueert bekostigingsexperimenten paramedische zorg
Aanbieders en verzekeraars van paramedische zorg kunnen op verschillende manieren experimenteren met de bekostiging van paramedische zorg. Voor de paramedische zorg is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenoemde facultatieve prestatie, waarmee zorgaanbieders en verzekeraars afspraken kunnen maken over een vrij in te vullen prestatie. Tot op heden maken alleen fysiotherapeuten gebruik van deze vrij in te vullen prestatie. Ook is er de algemene prestatie ‘zitting’ die ruimte biedt voor innovaties in de paramedische zorg. Daarnaast is het nog mogelijk om een experiment te starten via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

De komende tijd gaan we het gebruik van experimenteer-mogelijkheden stimuleren. Ook gaan we de resultaten van lopende experimenten evalueren in de paramedische zorg. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Beleidsregel facultatieve prestatie fysiotherapie
Informatiekaart kleinschalige experimenten
Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

Bekken- en geriatrie oefentherapie
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor bekken- en geriatrie oefentherapie. Dit maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

Wat doet de NZa?

Zorgverzekeraars kopen paramedische zorg in voor hun verzekerden. In contracten met de zorgaanbieders leggen zij afspraken vast over het aantal en soort behandelingen, de tarieven en de kwaliteitseisen waar de zorg aan moet voldoen. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels. Lees meer over onze rol.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters links verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief paramedische zorg 

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de paramedische zorg. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!