Paramedische zorg

De paramedische zorg bestaat uit de volgende zorgsoorten:

  • Ergotherapie
  • Extramurale diëtetiek
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie

Zie ook:

Advies passende bekostiging van eerstelijns fysiotherapie en oefentherapie

Fysiotherapie en oefentherapie kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de beweging naar passende zorg. Het Zorginstituut beschrijft in hun advies ‘Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie’ wat nodig is om de minister te kunnen adviseren over een toekomstige aanspraak op eerstelijns fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering. Eén van de randvoorwaarden daarbij is een advies over een passende bekostiging van eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg. 

Met het advies Passende bekostiging van eerstelijns fysiotherapie en oefentherapie geeft de NZa invulling aan deze randvoorwaarde. Het advies geeft in grote lijnen weer welke bekostigingsvormen mogelijk en passend zijn. Een voorbeeld daarvan is bekostiging op basis van zorgbundels. We verwachten uiteindelijk dat een combinatie van verschillende bekostigingsvormen, afhankelijk van de zorgvraag en de doelgroep, het meest passende is voor eerstelijns fysio- en oefentherapie.

Declareren paramedische zorg voor Wlz-cliënten gaat niet altijd goed

Wegwijzers in bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden.