Acute zorg

In de acute zorgketen werken zorgaanbieders 24 uur per dag, 7 dagen per week samen om patiënten die dat nodig hebben acute zorg te kunnen bieden. De acute zorg bestaat uit, onder andere, de ambulancezorg, farmaceutische zorg, huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, kortdurende zorg, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Advies budgetbekostiging zorgcoördinatie acute zorg

De minister van VWS vroeg ons om in kaart te brengen hoe een budgetbekostiging voor zorgcoördinatie in de acute zorg vorm kan krijgen, met als uitgangspunt inkoop in representatie door zorgverzekeraars. Onze conclusie is: voor een zelfstandige zorgcoördinatie-organisatie is dit een passende bekostigingsvorm. Wel is dan eerst meer duidelijkheid nodig over wat zorgcoördinatie in de acute zorg is en hoe dat wordt ingevuld. Daarna kunnen we gericht adviseren hoe zorgcoördinatie te bekostigen. 

Als de functies van zorgcoördinatie niet worden uitgevoerd door een aparte zorgcoördinatie-organisatie, kunnen de deelnemende zorgaanbieders nu al gebruik maken van de mogelijkheden binnen de bestaande bekostiging van de verschillende sectoren. Zie voor meer informatie over de huidige mogelijkheden ons eerder gepubliceerde handvattendocument
Voor meer informatie lees het Advies budgetbekostiging zorgcoördinatie acute zorg.

In een vraag en antwoord hebben we de bekostigingsmogelijkheden voor de verschillende sectoren voor 2024 op een rijtje gezet.

Advies bekostiging acute zorg

De acute zorg staat onder grote druk. De zorgvraag stijgt en er is te weinig personeel. Om de acute zorg toekomstbestendig te maken moet de acute zorgketen een verandering doormaken. In het Advies bekostiging acute zorg legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit hoe de bekostiging en financiering deze verandering ondersteunt.

Meer informatie over de trends en ontwikkelingen in de acute zorg is te vinden in de Monitor acute zorg 2023. Lees ook ons eerdere advies over passende acute zorg dat wij samen met Zorginstituut Nederland uitbrachten.
 

Meldingen over acute zorg bij de NZa

Sinds 1 januari 2022 zijn traumacentra en zorgverzekeraars verplicht om (dreigende) knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg te melden bij de NZa. Ga voor meer informatie naar het meldformulier (knelpunten) beschikbaarheid acute zorg.