De Stand van de zorg 2023

Voorwoord

Nederland wordt steevast genoemd als één van de best presterende landen als het gaat om de gezondheidszorg. Maar de gezondheidsverschillen in Nederland groeien en die worden alleen maar groter nu de zorg onder druk staat. Als we niets veranderen, krijgen mensen niet altijd meer de zorg die zij nodig hebben. De knelpunten in de toegang tot zorg tekenen zich nu al af: mensen die geen huisarts kunnen vinden, thuiswonende ouderen die wachten op hulp en lange wachttijden in de ggz en ziekenhuiszorg.

Mensen maken zich zorgen. Ze horen en lezen dagelijks over personeelstekorten, wachtlijsten en hoge werkdruk in de zorg. Ze worden geconfronteerd met eigen risico en bijdragen en een stijgende zorgpremie. We moeten mensen meenemen in de noodzaak en de consequenties van passende zorg. Eerlijk zijn dat niet alles meer kan en vanzelfsprekend is. Maar ook uitleggen dat anders niet per se slechter is. Passende zorg is tenslotte ook zorg die beter rondom de patiënt wordt georganiseerd en inzet op gezondheid om de knelpunten in de zorg op te lossen.

In de verkiezingsprogramma’s is aandacht voor de zorg. Echter, de voorstellen gaan niet ver genoeg. Er moeten de komende jaren cruciale keuzes gemaakt worden om gezondheid te versterken en de zorg anders te organiseren. Die keuzes moeten niet alleen in het maatschappelijke domein en de gezondheidszorg gemaakt worden, maar ook door een nieuw kabinet. Daar moet discussie over gevoerd worden, zodat Nederlanders op 22 november geïnformeerd een keuze kunnen maken in het stemhokje.

In deze Stand van de zorg schetsen wij vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te organiseren. In deel 1 gaan we in op wat nodig is om gezondheid centraal te stellen en de organisatie van zorg te versterken. Dit zijn keuzes waarvoor de politiek aan zet is. In deel 2 zoomen we in op wat wij en het zorgveld parallel moeten doen om in tijden van schaarste de zorg toegankelijk te houden. In deel 3 gaan we dieper in op de sectorspecifieke ontwikkelingen aan de hand van kerncijfers.

Karina Raaijmakers
Waarnemend bestuursvoorzitter NZa