Huisartsenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost. Meer hierover leest u in onze Prestatie- en tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 (TB/REG-20622-02).

Regelgeving 2021 bekend

Onze regelgeving voor de huisartsenzorg in 2021 is bekend. Wilt u weten wat er wijzigt? Lees het in onze Informatiekaart regelgeving huisartsenzorg 2021

De week van Arts en Leefstijl 2020

Afgelopen maanden werd duidelijk dat wetenschap en praktijk het er over eens zijn dat gezond eten, voldoende bewegen, stoppen met roken en voldoende ontspanning de metabole gezondheid, de kwaliteit van leven en weerstand van mensen verhogen. We moeten met elkaar voorkomen dat chronische aandoeningen verder toenemen. Dan kunnen we ziektelast, zorgkosten en werkdruk voor zorgprofessionals wellicht keren. Maar, hoe kunnen we dat vormgeven? 

Op het congres Arts en Leefstijl (21 t/m 24 september) komen, onder andere, de volgende onderwerpen aan bod:

  • E-health (maandag 21 september)
  • Financiering en beleid (dinsdag 22 september)
  • Leefstijlinterventie (woensdag 23 september)
  • Voeding en diabetes (donderdag 24 september)

Wij zijn aanwezig op het virtuele leefstijlplein en gaan graag met zorgprofessionals in gesprek over bijvoorbeeld:

  • belemmeringen binnen het aanbieden van preventie
  • de bekostiging van preventie (wegwijzer bekostiging preventie)
  • andere vragen over preventie

Onderzoeken Nivel over de huisartsenzorg in coronatijd

Om de effecten van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg te meten doet het Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, grootschalig onderzoek onder alle Nederlandse huisartsenpraktijken. Dit geeft huisartsen vergelijkingsmateriaal en biedt informatie over waar mogelijk ondersteuning gegeven kan worden, door wie en welke ondersteuning dit is. De komende periode publiceren we regelmatig nieuwe resultaten uit dit onderzoek.

22 juli - Geleerde lessen in coronatijd van grote waarde voor huisartsenpraktijken bij eventuele tweede golf 

15 juli - Huisartsen zagen een kwart minder patiënten door corona

2 juli - Huisartsenpraktijken willen ook na corona standaard zorg op afstand kunnen aanbieden

1 juli - Coronapandemie onderstreept noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen huisartsen

30 juni – Dreigend tekort aan doktersassistenten verdient aandacht

17 juni - Regionale verschillen in drukte en uitgestelde zorgvraag in huisartsenpraktijken

25 mei - Digitale zorg komt in stroomversnelling in huisartsenpraktijken 

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief huisartsenzorg

Wilt u op de hoogte blijven van het NZa-nieuws rondom de huisartsenzorg? Meld u dan nu aan voor de NZa-nieuwsbrief voor de huisartsenzorg! Bekijk ook het overzicht van onze nieuwsbrieven tot nu toe.