Huisartsenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

Alle informatie over registreren en declareren van huisartsenzorg vindt u terug op de pagina Registreren en declareren huisartsenzorg. Daar vindt u ook vragen en antwoorden

Verkenning regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg de NZa om mogelijkheden te verkennen voor striktere regels voor de doorverkoop van ANW-diensten in de huisartsenzorg. Het doel is om te voorkomen dat het tarief voor het ruilen van de ANW-diensten te hoog wordt. Deze verkenning in opdracht van de minister vindt plaats op verzoek van LHV, InEen en ZN. De verkenning sluit aan bij het actieplan ANW van de beroepsgroep en de voorwaarden in het Integraal Zorgakkoord: Een sluitende dekking van alle benodigde diensten, afspraken over een evenwichtige verdeling hiervan en gelijkstelling van de tarieven voor alle artsen. Lees ook de Brief Verkenning regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsen.

Huisartsenzorg in de avond en in het weekend

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost en onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (TB/REG-23617-03). Voor het bepalen van feestdagen hanteren we per 2024 hierbij de officiële feestdagen van de Rijksoverheid, aangevuld met kerst- en oudjaarsavond.

Wegwijzers in bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden. 

Nieuwsbrief huisartsenzorg

Wilt u op de hoogte blijven van het NZa-nieuws rondom de huisartsenzorg? Meld u dan nu aan voor de NZa-nieuwsbrief voor de huisartsenzorg. Bekijk ook het overzicht met onze andere nieuwsbrieven