Huisartsenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

Alle informatie over registreren en declareren van huisartsenzorg vindt u terug op de pagina Registreren en declareren huisartsenzorg. Daar vindt u ook vragen en antwoorden

Huisartsenzorg in de avond en in het weekend

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost en onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (TB/REG-23617-03). Voor het bepalen van feestdagen hanteren we hierbij de officiële feestdagen van de Rijksoverheid.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Nieuwsbrief huisartsenzorg

Wilt u op de hoogte blijven van het NZa-nieuws rondom de huisartsenzorg? Meld u dan nu aan voor de NZa-nieuwsbrief voor de huisartsenzorg. Bekijk ook het overzicht met onze andere nieuwsbrieven