Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en tarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost. Meer hierover leest u in onze tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (TB/REG-18619-01).

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben onderzoek gedaan naar een nieuwe bekostiging waarbij meer rekening gehouden wordt met de verschillende zorgvragen per regio. De huidige tariefherijking gaat nog uit van de werkelijk gemaakte kosten in het verleden in een landelijk gemiddelde huisartsenpraktijk. Een 1e stap naar een nieuwe bekostiging is het verhoogde inschrijftarief dat we introduceerden per 2018 in de achterstandswijken en voor patiënten van 85 jaar en ouder.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.