Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en tarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost. Meer hierover leest u in onze tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Actuele ontwikkelingen

De NZa heeft recent de 1e monitor over huisartsenzorg gepubliceerd, de Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. In deze monitor bekijken we de afspraken tussen huisartsen en zorgverzekeraars in het licht van het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022. Zo blijkt uit de monitor dat de afspraken die huisartsen en zorgverzekeraars maken over samenwerking in de regio sterk uiteen lopen. Ook blijkt de behoefte aan zorg in de regio nog niet overal voldoende in kaart gebracht. Lees meer in de monitor. 

Nieuwsbrief huisartsenzorg

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de huisartsenzorg. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.