Huisartsenzorg

Hier vindt u nieuws, ontwikkelingen en informatie over de huisartsenzorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

Alle informatie over registreren en declareren van huisartsenzorg vindt u terug op de pagina Registreren en declareren huisartsenzorg. Daar vindt u ook vragen en antwoorden

Herijking normatieve arbeidskostencomponent (NAC) praktijkhoudend huisartsen

Binnen de eerstelijnszorg is er in verschillende sectoren, waarvan de NZa de tarieven reguleert, sprake van vrije beroepsbeoefenaren. Dit zijn zorgverleners die een eigen praktijk hebben. In de tarieven is een vergoeding verwerkt voor de arbeidskosten van deze praktijkhouders. Dit is de normatieve arbeidskostencomponent (NAC). Deze geldt voor praktijkhouders werkzaam in de gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen, de huisartsenzorg, tandheelkunde, orthodontie en de eerstelijns verloskunde.

Uitspraak van de rechter over de tarieven voor de huisartsenzorg in 2023 en 2024

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft zich donderdag 21 december 2023 uitgesproken in de zaak die de LHV, de VPH en De Bevlogen Huisartsen hebben aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Volgens de huisartsen zouden de tarieven voor de huisartsenzorg in 2023 en 2024 niet reëel en kostendekkend zijn. Het CBb oordeelt dat de NZa bij het vaststellen van die tarieven had moeten onderzoeken of ze nog kostendekkend zijn.

Toegankelijkheid van zorg

Verzekerden moeten erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig zorg krijgen die nodig is. Ook in tijden waar de druk op de zorg groot is. De NZa houdt daarom toezicht op de toegankelijkheid van zorg en de ontwikkeling hiervan. In onze monitors Toegankelijkheid van Zorg schetsen we hier een beeld van om de doorgang van zorg zo goed mogelijk te laten verlopen.

Verkenning regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg de NZa om mogelijkheden te verkennen voor striktere regels voor de doorverkoop van ANW-diensten in de huisartsenzorg. Het doel is om te voorkomen dat het tarief voor het ruilen van de ANW-diensten te hoog wordt. Deze verkenning in opdracht van de minister vindt plaats op verzoek van LHV, InEen en ZN. De verkenning sluit aan bij het actieplan ANW van de beroepsgroep en de voorwaarden in het Integraal Zorgakkoord: Een sluitende dekking van alle benodigde diensten, afspraken over een evenwichtige verdeling hiervan en gelijkstelling van de tarieven voor alle artsen. Lees ook de Brief Verkenning regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsen.

Nieuwsbrief huisartsenzorg

Wilt u op de hoogte blijven van het NZa-nieuws rondom de huisartsenzorg? Meld u dan nu aan voor de NZa-nieuwsbrief voor de huisartsenzorg. Bekijk ook het overzicht met onze andere nieuwsbrieven