Privacy en Cookies

Als Nederlandse Zorgautoriteit zetten wij ons iedere dag in om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor de inwoners van Nederland. Om deze taak uit te voeren hebben we soms persoonsgegevens nodig. Op basis van de informatie die wij afleiden uit deze gegevens, kunnen wij bijvoorbeeld regels opstellen over de bekostiging van zorg om wachttijden terug te dringen. In de gaten houden of zorgverzekeraars zich houden aan hun wettelijke zorgplicht, en controleren of zorgaanbieders de declaratieregels volgen om misbruik van zorggeld door fraude op te sporen. 

Privacyverklaring

In de privacyverklaring van de NZa leest u wat voor persoonsgegevens wij verwerken en wat uw rechten zijn als we gegevens over u hebben": Als Nederlandse Zorgautoriteit gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens en verwerken wij privacygevoelige gegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen over uw privacy? Lees dan de meest gestelde vragen en antwoorden rondom privacy.

Hoe gaan we op NZa.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens nza.nl gebruikt en waarvoor.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt nza.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).