Privacy en Cookies

Als toezichthouder hebben we volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de taak om goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Om deze taak uit te voeren hebben we soms persoonsgegevens nodig. Die zijn een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van ons beleid en het uitvoeren van ons toezicht.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring van de NZa leest u wat voor persoonsgegevens wij verwerken en wat uw rechten zijn als we gegevens over u hebben. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer over wat persoonsgegevens zijn.

Hoe gaan we op NZa.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens NZa.nl gebruikt en waarvoor.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt nza.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).