Mondzorg

Hier vindt u informatie over het registreren en declareren van mondzorg. Mondzorg is:

  • Tandheelkundige zorg
  • Orthodontische zorg
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Jeugdtandverzorging

Voor meer informatie over kaakchirurgie, ga naar medisch-specialistische zorg.

NZa wijst aanbieders van onzichtbare beugels opnieuw op regels

Onzichtbare beugels worden niet altijd op de juiste manier in rekening gebracht. Ook worden consumenten niet altijd goed geïnformeerd over de behandeling en de kosten hiervan. Aanbieders van onzichtbare beugels in Nederland moeten zich houden aan de geldende regels. Ook wanneer het hoofdkantoor zich niet in Nederland bevindt. 

Voortgang gezamenlijke ambities voor de mondzorg 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt met de beroepsverenigingen in de mondzorg, met cliënten- en patiëntenorganisaties en met zorgverzekeraars aan gezamenlijke ambities voor de mondzorg. Het doel van deze ambities is om innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt te verbeteren. De verschillende partijen in de mondzorg werken op dit moment concreet aan het wegnemen van obstakels, creeëren van randvoorwaarden en doen van onderzoek om die ambities te bereiken. De NZa faciliteert en ondersteunt dit. Ieder draagt zo vanuit zijn eigen rol en bevoegdheden bij aan het bereiken van de gezamenlijke ambities.

Welke regels gelden er voor mondzorg aan patiënten met een Wlz-indicatie?

Verschillende factoren bepalen de juiste prestatiecode die hoort bij de mondzorg die u levert aan patiënten met een Wlz-indicatie. Correcte registratie en declaratie van deze zorg kan hierdoor complex zijn. Zo moet u rekening houden met de situatie van u als zorgverlener, de situatie van de patiënt en de toepasselijke regels. De NZa ontving dan ook veel vragen over het declareren van mondzorg aan patiënten met een Wlz-indicatie.

Samen met de KNMT en ZN ontwikkelden we een stroomschema waarmee u kunt bepalen welke prestatiecode hoort bij de mondzorg die u levert aan patiënten met een Wlz-indicatie zowel binnen als buiten de gecontracteerde Wlz-instelling.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Nieuwsbrief mondzorg

Op de hoogte blijven van nieuws rondom de mondzorg?  Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief mondzorg.