Mondzorg

Hier vindt u informatie over het registreren en declareren van mondzorg. Mondzorg is:

  • Tandheelkundige zorg
  • Orthodontische zorg
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Jeugdtandverzorging

Voor meer informatie over kaakchirurgie, ga naar medisch-specialistische zorg.

De NZa wijst aanbieders van onzichtbare beugels op regels

Wij hebben meerdere meldingen ontvangen in 2021 en 2022 over aanbieders van onzichtbare beugels, ook wel aligners genoemd. Deze worden steeds vaker online aangeboden waar consumenten ze direct kunnen bestellen. De meldingen gaan over verkeerde rekeningen voor de behandeling, niet verstrekte offertes bij behandelingen van € 250 of meer en het mogelijk niet voldoen aan verdere regels van de NZa. 

Naar aanleiding van deze meldingen is de NZa in 2022 een onderzoek gestart en heeft een aanbieder aangesproken. Graag willen we benadrukken dat (online) aanbieders van aligners in Nederland zich moeten houden aan de geldende regels. Ook wanneer het hoofdkantoor zich niet in Nederland bevindt. Ook in 2023 blijven we toezichthouden op de naleving van onze regels. 

Eerder maakte de NZa een informatiekaart Hoe declareer ik een behandeling van onzichtbare beugels? Een overzicht van de geldende regels vindt u op onze website. 

Gezamenlijke ambities voor de mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft samen met de beroepsverenigingen in de mondzorg, met cliënten- en patiëntenorganisaties, met zorgverzekeraars gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken wij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging zoeken we aansluiting bij lopende initiatieven of andere organisaties als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of Zorginstituut Nederland.

Welke regels gelden er voor mondzorg aan patiënten met een Wlz-indicatie?

Verschillende factoren bepalen de juiste prestatiecode die hoort bij de mondzorg die u levert aan patiënten met een Wlz-indicatie. Correcte registratie en declaratie van deze zorg kan hierdoor complex zijn. Zo moet u rekening houden met de situatie van u als zorgverlener, de situatie van de patiënt en de toepasselijke regels. De NZa ontving dan ook veel vragen over het declareren van mondzorg aan patiënten met een Wlz-indicatie.

Samen met de KNMT en ZN ontwikkelden we een stroomschema waarmee u kunt bepalen welke prestatiecode hoort bij de mondzorg die u levert aan patiënten met een Wlz-indicatie zowel binnen als buiten de gecontracteerde Wlz-instelling.

NZa waarschuwt mondzorgaanbieders die vullingen verkeerd declareren

De NZa waarschuwt mondzorgpraktijken die vullingen niet goed declareren. Aanleiding hiervoor waren meldingen van patiënten en afwijkend declaratiegedrag ten opzichte van andere mondzorgaanbieders. Vullingen mogen niet in rekening gebracht worden bij andere behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon, het vastzetten van een spalk of bij beugels. Lees het volledige bericht.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Nieuwsbrief mondzorg

Op de hoogte blijven van nieuws rondom de mondzorg?  Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief mondzorg.