Mondzorg

Hier vindt u informatie over het registreren en declareren van mondzorg.
Mondzorg is:

  • Tandheelkundige zorg
  • Orthodontische zorg
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Jeugdtandverzorging

Voor meer informatie over kaakchirurgie, ga naar medisch-specialistische zorg.

Per 1 november 2020 stopt tijdelijke extra toeslag corona

30 oktober 2020

De tijdelijke toeslag van € 4,26 (code C88 en F902) kan per 1 november 2020 niet meer worden gedeclareerd. Deze toeslag was tijdelijk om aanbieders in staat te stellen hun werkwijze aan te passen om de zorg veilig te blijven leveren in tijden van corona.

De NZa evalueerde deze toeslag zoals afgesproken. Op basis van de evaluatie is er geen aanleiding om de toeslag te verlengen. De bedoeling is dat mondzorgaanbieders de extra handelingen nu inbedden in hun normale werkwijze.

De toeslag eindigt dan ook zoals afgesproken op 1 november.

Chirurgische ingrepen (H-codes) niet altijd goed gedeclareerd

We zien het afgelopen jaar dat chirurgische ingrepen (H-codes) niet altijd goed gedeclareerd worden. Voor het (moeizaam) trekken van een tand of kies (H11 of H35) mag u niet nog apart een verdoving declareren. Dit zit namelijk al in het tarief. De NZa verwacht dat de mondzorgaanbieders hun declaratiewijze in lijn te brengen met de regels. De NZa zal in 2021 de declaratiedata monitoren en verwacht dat zij deze specifieke combinaties niet meer terugziet. Kijk voor meer informatie bij Veelgestelde vragen of check de regels voor de mondzorg.

Actuele ontwikkelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft samen met de beroepsverenigingen in de mondzorg, met cliënten- en patiëntenorganisaties, met zorgverzekeraars gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken wij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging zoeken we aansluiting bij lopende initiatieven of andere organisaties als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of Zorginstituut Nederland.

Nieuwsbrief mondzorg

Op de hoogte blijven van het NZa-nieuws rondom de mondzorg?  Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief mondzorg!

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …