Mondzorg

Hier vindt u informatie over het registreren en declareren van mondzorg.
Mondzorg is:

  • Tandheelkundige zorg
  • Orthodontische zorg
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Jeugdtandverzorging

Voor meer informatie over kaakchirurgie, ga naar medisch-specialistische zorg.

Regelgeving 2022 voor de mondzorg bekend

We hebben onze regelgeving voor de mondzorg voor 2022 gepubliceerd. Deze regelgeving vindt u op de pagina Registreren en declareren.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Actuele ontwikkelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft samen met de beroepsverenigingen in de mondzorg, met cliënten- en patiëntenorganisaties, met zorgverzekeraars gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken wij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging zoeken we aansluiting bij lopende initiatieven of andere organisaties als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of Zorginstituut Nederland.

Chirurgische ingrepen (H-codes) niet altijd goed gedeclareerd

We zien het afgelopen jaar dat chirurgische ingrepen (H-codes) niet altijd goed gedeclareerd worden. Voor het (moeizaam) trekken van een tand of kies (H11 of H35) mag u niet nog apart een verdoving declareren. Dit zit namelijk al in het tarief. De NZa verwacht dat de mondzorgaanbieders hun declaratiewijze in lijn te brengen met de regels. De NZa zal in 2021 de declaratiedata monitoren en verwacht dat zij deze specifieke combinaties niet meer terugziet. Kijk voor meer informatie bij Veelgestelde vragen of check de regels voor de mondzorg.

Patiënt vooraf informeren

Een patiënt mag niet voor verrassingen komen te staan. Voor behandelingen die duurder zijn dan € 250 moet u daarom vooraf een offerte geven. Kost de behandeling minder dan € 250 maar vraagt een patiënt zelf om een offerte? Ook dan bent u verplicht om een offerte te geven.

Nieuwsbrief mondzorg

Op de hoogte blijven van nieuws rondom de mondzorg?  Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief mondzorg!

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Ik zoek naar …