Mondzorg

Hier vindt u informatie over het registreren en declareren van mondzorg. Mondzorg is:

  • Tandheelkundige zorg
  • Orthodontische zorg
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Jeugdtandverzorging

Voor meer informatie over kaakchirurgie, ga naar medisch-specialistische zorg.

Herijking normatieve arbeidskostencomponent (NAC) praktijkhoudend tandartsen en orthodontisten

Binnen de eerstelijnszorg is er in verschillende sectoren, waarvan de NZa de tarieven reguleert, sprake van vrije beroepsbeoefenaren. Dit zijn zorgverleners die een eigen praktijk hebben. In de tarieven is een vergoeding verwerkt voor de arbeidskosten van deze praktijkhouders. Dit is de normatieve arbeidskostencomponent (NAC). Deze  geldt voor praktijkhouders werkzaam in de gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen, de huisartsenzorg, tandheelkunde, orthodontie en de eerstelijns verloskunde. 

NZa wijst aanbieders van onzichtbare beugels opnieuw op regels

Onzichtbare beugels worden niet altijd op de juiste manier in rekening gebracht. Ook worden consumenten niet altijd goed geïnformeerd over de behandeling en de kosten hiervan. Aanbieders van onzichtbare beugels in Nederland moeten zich houden aan de geldende regels. Ook wanneer het hoofdkantoor zich niet in Nederland bevindt. 

Welke regels gelden er voor mondzorg aan patiënten met een Wlz-indicatie?

Verschillende factoren bepalen de juiste prestatiecode die hoort bij de mondzorg die u levert aan patiënten met een Wlz-indicatie. Correcte registratie en declaratie van deze zorg kan hierdoor complex zijn. Zo moet u rekening houden met de situatie van u als zorgverlener, de situatie van de patiënt en de toepasselijke regels. De NZa ontving dan ook veel vragen over het declareren van mondzorg aan patiënten met een Wlz-indicatie.

Samen met de KNMT en ZN ontwikkelden we een stroomschema waarmee u kunt bepalen welke prestatiecode hoort bij de mondzorg die u levert aan patiënten met een Wlz-indicatie zowel binnen als buiten de gecontracteerde Wlz-instelling.

Wegwijzers in bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden. 

Nieuwsbrief mondzorg

Op de hoogte blijven van nieuws rondom de mondzorg?  Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief mondzorg.