Mondzorg

Hier vindt u informatie over het registreren en declareren van mondzorg.
Mondzorg is:

  • Tandheelkundige zorg
  • Orthodontische zorg
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Jeugdtandverzorging

Voor meer informatie over kaakchirurgie, ga naar medisch-specialistische zorg.

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Lees het volledige nieuwsbericht.

Regels mondzorg 2023

Onze regels voor de mondzorg voor 2023 zijn bekend. Bekijk de regels en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de pagina Registreren en declareren

Chirurgische ingrepen (H-codes) niet altijd goed gedeclareerd

De NZa onderzocht het declaratiegedrag rondom chirurgische ingrepen. Meldingen over tandartsen die de prestaties H35 (moeizame extractie) en H40 (corrigeren van de vorm van de kaak) samen in rekening brachten waren hiervoor de aanleiding. We willen de toepassing van onze regels rondom chirurgische codes daarom verduidelijken. Lees het volledige bericht

NZa waarschuwt mondzorgaanbieders die vullingen verkeerd declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt mondzorgpraktijken die vullingen niet goed declareren. Aanleiding hiervoor waren meldingen van patiënten en afwijkend declaratiegedrag ten opzichte van andere mondzorgaanbieders. Vullingen mogen niet in rekening gebracht worden bij andere behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon, het vastzetten van een spalk of bij beugels. Lees het volledige bericht.

NZa wijst op juist declaratiegedrag voor aanvullende medische anamnese in de mondzorg

De NZa controleerde bij negen tandartspraktijken of zij het uitvragen van de medische voorgeschiedenis van patiënten (aanvullende medische anamnese) op de juiste manier in rekening brengen. De praktijken vielen op door hun afwijkende declaratiegedrag van code C22. Acht tandartsen pasten dit aan na onze controle. Eén praktijk toonde geen inzet om zijn gedrag aan te passen. De NZa heeft deze tandarts een aanwijzing opgelegd en verwacht dat ook hij zijn gedrag aanpast. Lees het volledige bericht.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Gezamenlijke ambities voor de mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft samen met de beroepsverenigingen in de mondzorg, met cliënten- en patiëntenorganisaties, met zorgverzekeraars gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken wij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging zoeken we aansluiting bij lopende initiatieven of andere organisaties als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of Zorginstituut Nederland.

Patiënt vooraf informeren

Een patiënt mag niet voor verrassingen komen te staan. Voor behandelingen die duurder zijn dan € 250 moet u daarom vooraf een offerte geven. Kost de behandeling minder dan € 250 maar vraagt een patiënt zelf om een offerte? Ook dan bent u verplicht om een offerte te geven.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Nieuwsbrief mondzorg

Op de hoogte blijven van nieuws rondom de mondzorg?  Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief mondzorg.

Ik zoek naar …