Geboortezorg

Hier vindt u nieuws en informatie over de geboortezorg. Wat zijn de laatste wijzigingen in de regels voor het declareren van zorg en welke tarieven gelden er? Geboortezorg bestaat uit verloskunde en kraamzorg. Gynaecologie valt onder medisch-specialistische zorg.

Goede samenwerking tussen de eerstelijns verloskunde en het ziekenhuis is van levensbelang. Goede zorg betekent dat zwangere vrouwen samen met hun verloskundige bepalen waar en hoe ze willen bevallen: thuis, in een kraamhotel of in het ziekenhuis. Pas als het medisch noodzakelijk is, komt de gynaecoloog in beeld. Zwangeren kunnen altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder ze gaan, de integrale bekostiging verandert daar niets aan. 

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Lees het volledige nieuwsbericht.

Handreiking voor het versterken van netwerksamenwerking in de geboortezorg

De NZa wil partijen in de geboortezorg helpen om de belemmeringen die zij ervaren bij netwerksamenwerking weg te nemen. Om die reden vroegen wij Strategies in Regulated Markets (SiRM) om een handreiking op te stellen voor geboortezorgverleners en andere professionals in de geboortezorg die inspiratie zoeken om de netwerksamenwerking in hun regio te versterken.

In de handreiking is er aandacht voor hoe een goede samenwerkingsrelatie eruit kan zien en hoe je deze professioneel organiseert. Daarnaast is er aandacht voor financiële belemmeringen die partijen kunnen ervaren, wanneer zij onderling zorg verschuiven. De handreiking helpt ook regio's die werken met integrale bekostiging, bij het ontwikkelen van een model voor de onderlinge verdeling van de inkomsten. Lees het volledige rapport Gluren bij de buren voor inspiratie: Handreiking voor het versterken van netwerksamenwerking.

Nieuwe regels 2023

Per januari 2023 geldt het tweesporenbeleid voor de bekostiging van geboortezorg. Dat betekent dat de integrale bekostiging een aanvulling is op de bestaande monodisciplinaire bekostiging. De integrale bekostiging is bedoeld om de samenwerking tussen geboortezorgaanbieders te ondersteunen. Hiermee kunnen verloskundigen, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties de zorg samen declareren; dit is een vrijwillige extra mogelijkheid in de bekostiging. Het blijft ook mogelijk voor zorgaanbieders om de zorg zelfstandig te declareren. Daarnaast zijn we met partijen in de geboortezorg in gesprek om de huidige monodisciplinaire bekostiging beter passend te maken voor het leveren van integrale zorg.  

Bekijk de regels en de belangrijkste wijzigingen in 2023 op de pagina Registreren en declareren.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …