Geboortezorg

Hier vindt u nieuws en informatie over de geboortezorg. Wat zijn de laatste wijzigingen in de regels voor het declareren van zorg en welke tarieven gelden er? Geboortezorg bestaat uit verloskunde en kraamzorg. Gynaecologie valt onder medisch-specialistische zorg.

Actuele ontwikkelingen

Onjuiste verhalen over integrale bekostiging zorgen voor onrust

De geboortezorg is de laatste weken veel in het nieuws vanwege het voorstel om samenwerkingen tussen verloskundigen en gynaecologen aanvullend te ondersteunen. We betreuren het dat er verhalen worden verspreid die niet kloppen en die zwangere vrouwen, hun partner en mensen met een kinderwens onnodig ongerust maken.

De eerstelijnsverloskunde blijft bestaan en het blijft mogelijk om te kiezen naar welke zorgverlener je gaat en waar je wil bevallen. De thuisbevalling staat niet ter discussie. 83 procent van de vrouwen, zwanger van hun eerste kind, bevalt uiteindelijk in het ziekenhuis. Terwijl 90 procent van hen de zorg start bij de verloskundige in de wijk. Daarom is goede samenwerking tussen de verloskundige in de wijk en het ziekenhuis van levensbelang. Niet alleen tijdens de bevalling maar ook tijdens de zwangerschap. Goede zorg betekent dat zwangere vrouwen samen met hun verloskundige bepalen waar en hoe ze willen bevallen: thuis, in een kraamhotel of in het ziekenhuis. Pas als het medisch noodzakelijk is, komt de gynaecoloog in beeld. De bekostiging moet samenwerking tussen verloskundigen en ziekenhuis helpen. Daarom kunnen verloskundigen en ziekenhuizen de zorg straks samen declareren, maar het blijft ook mogelijk om dit zelfstandig te doen. De financiering en het ondernemerschap van zorgverleners mag goede zorg niet in de weg staat. Passende, goede zorg voor moeder en kind zou voor iedereen de hoogste prioriteit moeten hebben.

Regels geboortezorg 2022 bekend

Onlangs hebben we onze regels voor de geboortezorg voor 2022 gepubliceerd. Deze regels vindt u op onze pagina Registreren en declareren. Lees voor meer informatie ook het bijbehorende nieuwsbericht NZa publiceert nieuwe regels geboortezorg; Experiment IG verlengd tot 2023.

Herijking maximumtarieven kraamzorg

Wij hebben de maximumtarieven voor de kraamzorg in Nederland herijkt op basis van een kostenonderzoek. Dit leidt tot een stijging van de maximumtarieven van 2,9 procent. Daarnaast indexeren we de tarieven jaarlijks. Het maximumtarief voor kraamzorg ligt in 2021 daardoor in totaal 6,4 procent hoger dan in 2020. Binnen het maximumtarief kunnen kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars samen afspraken maken over het tarief waarvoor de zorg geleverd wordt. Dit tarief kan lager zijn dan het herijkte maximumtarief.

Lees meer hierover in ons nieuwsbericht NZa herijkt tarieven kraamzorg.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …