Geboortezorg

Hier vindt u nieuws en informatie over de geboortezorg. Wat zijn de laatste wijzigingen in de regels voor het declareren van zorg en welke tarieven gelden er? Geboortezorg bestaat uit verloskunde en kraamzorg. Gynaecologie valt onder medisch-specialistische zorg.

Goede samenwerking tussen de eerstelijns verloskunde en het ziekenhuis is van levensbelang. Goede zorg betekent dat zwangeren samen met hun verloskundige bepalen waar en hoe ze willen bevallen: thuis, in een kraamhotel of in het ziekenhuis. Pas als het medisch noodzakelijk is, komt de gynaecoloog in beeld. Zwangeren kunnen altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder ze gaan, de integrale bekostiging verandert daar niets aan. 

Herijking normatieve arbeidskostencomponent (NAC) praktijkhoudend verloskundigen

Binnen de eerstelijnszorg is er in verschillende sectoren, waarvan de NZa de tarieven reguleert, sprake van vrije beroepsbeoefenaren. Dit zijn zorgverleners die een eigen praktijk hebben. In de tarieven is een vergoeding verwerkt voor de arbeidskosten van deze praktijkhouders. Dit is de normatieve arbeidskostencomponent (NAC). Deze geldt voor praktijkhouders werkzaam in de gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen, de huisartsenzorg, tandheelkunde, orthodontie en de eerstelijns verloskunde. 

Handreiking voor het versterken van netwerksamenwerking in de geboortezorg

De NZa wil partijen in de geboortezorg helpen om de belemmeringen die zij ervaren bij netwerksamenwerking weg te nemen. Om die reden vroegen wij Strategies in Regulated Markets (SiRM) om een handreiking op te stellen voor geboortezorgverleners en andere professionals in de geboortezorg die inspiratie zoeken om de netwerksamenwerking in hun regio te versterken. Aanvullend heeft SiRM een instapverdeelmodel opgesteld voor de inkomstenverdeling van integrale geboortezorg. Met behulp van dit model kunnen de inkomsten van de IGO of zorggroep per IG-prestatie verdeeld worden naar de zorgaanbieders. Dit kan via een percentage
of vast inkomen.  

Wegwijzers in bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden. 

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.