Geboortezorg

Hier vindt u nieuws en informatie over de geboortezorg. Wat zijn de laatste wijzigingen in de regels voor het declareren van zorg en welke tarieven gelden er? Geboortezorg bestaat uit verloskunde en kraamzorg. Gynaecologie valt onder medisch-specialistische zorg.

Kostenonderzoek kraamzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit voert op dit moment een kostenonderzoek uit in de kraamzorg. Het onderzoek geeft inzicht in de actuele kosten, opbrengsten en productie van kraamzorgaanbieders. De uitkomsten vormen de basis voor nieuwe tarieven in 2021. Het kostenonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met kraamzorgaanbieders, zorgverzekeraars en onderzoeksbureau KPMG. 

In november 2019 zijn de geselecteerde kraamzorgaanbieders benaderd om gegevens aan te leveren. Zij vertegenwoordigen 99% van de totale omzet in de kraamzorg. Hiermee ontstaat een representatief beeld om passende tarieven in de kraamzorg vast te kunnen stellen. Bent u geselecteerd voor het kostenonderzoek en heeft u inhoudelijke vragen? Stuur dan een e-mail naar: NL-FMkostenonderzoekkraamzorg@kpmg.nl of neem telefonisch contact op: 020 426 2929. 

Heeft u algemene vragen over dit kostenonderzoek? Stuur dan een mail naar info@nza.nl onder vermelding van ‘kostenonderzoek kraamzorg’

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …