Hier vindt u nieuws en informatie over de geboortezorg. Wat zijn de laatste wijzigingen in de regels voor het declareren van zorg en welke tarieven gelden er? Geboortezorg bestaat uit verloskunde en kraamzorg. Gynaecologie valt onder medisch-specialistische zorg.

Actuele ontwikkelingen

In een aantal regio’s maken zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken over integrale bekostiging van de geboortezorg. Het doel hiervan is dat verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen beter samenwerken om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Wij zijn positief over deze manier van werken. Het integrale tarief geldt naast de bestaande beleidsregels voor verloskundige zorg, kraamzorg en medisch-specialistische zorg. 

Lees hier meer over op onze pagina integrale bekostiging in de geboortezorg

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.