Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in onze gezondheidszorg. Zij kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. 

Vanwege het coronavirus vragen wij ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-face contact) in deze periode op te schorten. We hebben hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. Zij vinden dit een goede ontwikkeling. Zorgverzekeraars bekijken op dit moment hoe zij hiermee omgaan. 

Zie ook onze informatiekaart 'Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat?'.

Meldingen over acute zorg bij de NZa

Vanaf 1 januari 2022 zijn traumacentra en zorgverzekeraars verplicht om (dreigende) knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg te melden bij de NZa. Voor meer informatie, ga naar het meldformulier (knelpunten) beschikbaarheid acute zorg.

Ik zoek naar …

Wat doen wij?

Afspraken over de inkoop van zorg

Zorgverzekeraars kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. Zij zijn niet verplicht om met alle bestaande zorgaanbieders contracten af te sluiten. Wij schrijven niet voor welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten maken. Dat zijn afspraken tussen private partijen.

Als een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar het niet eens kunnen worden bij de inkoop van zorg, dan kunnen zij hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut of de burgerlijke rechter.

Meer informatie