Mensen van een callcenter
Beeld: ©ISK

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in onze gezondheidszorg. Zij kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. Om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden voor iedereen is het belangrijk dat zorgverzekeraars met zorgaanbieders passende zorg in een regio. Meer daarover bekijk de pagina passende zorginkoop.

Nieuw! Polisvoorwaarden, vergoeding van medicijnen en preferentiebeleid

Een zorgverzekeraar die zoveel mogelijk de goedkoopste geneesmiddelen wil vergoeden, moet daarbij gebruik maken van een preferentiebeleid zoals dat is geregeld in het Besluit zorgverzekering. Een preferentiebeleid houdt in dat een zorgverzekeraar voorkeurgeneesmiddelen aanwijst die in het verzekerde pakket vallen. Hanteert de zorgverzekeraar geen preferentiebeleid? Dan heeft de verzekerde recht op verstrekking of vergoeding van het door hem gewenste geneesmiddel tot het eventuele wettelijke vergoedingslimiet zonder daarvoor te moeten bijbetalen. De NZa kan zorgverzekeraars een aanwijzing opleggen als de polisvoorwaarden in strijd zijn met de Zorgverzekeringswet en onderliggende regelgeving.

Handvatten voor de contractering

De NZa heeft een document opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen. In de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg staat wat de NZa minimaal verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering en het informeren van consumenten.

Wat doen wij?

Meer informatie over: