Beeld: ©ISK

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in onze gezondheidszorg. Zij kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. Om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden voor iedereen is het belangrijk dat zorgverzekeraars met zorgaanbieders passende zorg in een regio. Meer daarover bekijk de pagina passende zorginkoop.

Polisvoorwaarden, vergoeding van medicijnen en preferentiebeleid

Zorgverzekeraars kunnen voor de vergoeding van geneesmiddelen een preferentiebeleid hanteren. In dat geval vergoeden zorgverzekeraars voor geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, alleen het geneesmiddel dat zij als voorkeur aanwijzen. Kiest de verzekerde toch voor een ander geneesmiddel? Dan moet hij of zij deze zelf betalen. Hanteert de zorgverzekeraar geen preferentiebeleid? Dan heeft de verzekerde recht op vergoeding van het gewenste geneesmiddel zonder bij te betalen. Meer hierover leest u op de pagina Wat zijn de regels rondom een preferentiebeleid?

Handvatten voor de contractering

De NZa heeft een document opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen. In de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg staat wat de NZa minimaal verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering en het informeren van consumenten.

Wat doen wij?

Meer informatie over: