Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in onze gezondheidszorg. Zij kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. 

Vanwege het coronavirus vragen wij ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten. We hebben hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. Zij vinden dit een goede ontwikkeling. Zorgverzekeraars bekijken op dit moment hoe zij hiermee omgaan. 

Zie ook onze informatiekaart 'Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat?.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters links verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Wat doen wij?

Afspraken over de inkoop van zorg

Zorgverzekeraars kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. Zij zijn niet verplicht om met alle bestaande zorgaanbieders contracten af te sluiten. Wij schrijven niet voor welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten maken. Dat zijn afspraken tussen private partijen.

Als een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar het niet eens kunnen worden bij de inkoop van zorg, dan kunnen zij hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut of de burgerlijke rechter.

Meer informatie

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.