Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in onze gezondheidszorg. Zij kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. 

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Ga dan naar ons documentenplatform op https://puc.overheid.nl/nza/. Daar vindt u een overzicht van alle beleid en regels, tarieven, rapporten en andere publicaties. Ook kunt u hieronder een zoekterm invullen en een zorgsector selecteren. 

searchbox

Innovatiefest 2020

Banner Innovatie Fest 2020

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseren we op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen voor de toekomst. Hier gaan we samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren aan de slag om innovaties verder te brengen. Wilt u op de hoogte blijven van dit congres? Ga dan naar onze speciale aanmeldpagina.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Wat doen wij?

Afspraken over de inkoop van zorg

Zorgverzekeraars kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. Zij zijn niet verplicht om met alle bestaande zorgaanbieders contracten af te sluiten. Wij schrijven niet voor welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten maken. Dat zijn afspraken tussen private partijen.

Als een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar het niet eens kunnen worden bij de inkoop van zorg, dan kunnen zij hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut of de burgerlijke rechter.

Meer informatie