Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

Alle informatie over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) hebben we hier samengebracht. U vindt hier de behandelingen en bijbehorende maximumtarieven die u in rekening mag brengen. Daarnaast leest u hoe u als zorgaanbieder declareert en hoe wij daarop toezicht houden. Ook vertellen wij u meer over het publiceren van wachttijden.

Per 2022 is er een nieuwe bekostiging in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. 

De jeugd-ggz valt niet onder de NZa; dit is de taak van de gemeenten.

Informatiekaart over inkoop en bekostiging van cruciale ggz 

De NZa heeft in opdracht van VWS vormen van bekostiging en contractering verkend die de toegankelijkheid van cruciale ggz moeten borgen. Wij concluderen dat de huidige bekostiging en zorginkoop de ruimte bieden voor goede afspraken over ggz-zorg voor de allerzwaarste patiënten. Meer hierover leest u in onze informatiekaart

Regels en tarieven 2024 bekend

We hebben onze regels voor de ggz en forensische zorg voor 2024 gepubliceerd. Een overzicht van deze regels vindt u op de pagina Registreren en declareren. De belangrijkste wijzigingen in de regels voor 2024 leest u in deze informatiekaart.

Wegwijzer innovatie en preventie geestelijke gezondheidszorg

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden. 

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de ggz en forensische zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.