Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

Alle informatie over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) hebben we hier samengebracht. U vindt hier de behandelingen en bijbehorende maximumtarieven die u in rekening mag brengen. Daarnaast leest u hoe u als zorgaanbieder declareert en hoe wij daarop toezicht houden. Ook vertellen wij u meer over het publiceren van wachttijden.

Per 2022 is er een nieuwe bekostiging in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. Lees op deze pagina meer over het zorgprestatiemodel.

De jeugd-ggz valt niet onder de NZa; dit is de taak van de gemeenten.

Onderzoek Gupta Strategists naar de omzetontwikkeling 2022 in de ggz

Gupta Strategists heeft onderzoek uitgevoerd naar de omzet en productie van ggz-aanbieders in 2022. Het blijkt dat voor de onderzochte zorgaanbieders de productie in 2022 is gedaald ten opzichte van 2021. Er is wel sprake van spreiding tussen zorgaanbieders. Door prijs- en vergoedingseffecten is de omzet sterker gedaald dan de productie, terwijl contractafspraken (waaronder de transitieprestatie) over 2022 een deel van de omzetdaling dempen. 
De NZa verwacht dat de inzichten goede input zijn bij de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarnaast stelt de NZa het rekensjabloon van Gupta Strategists ter beschikking. Hiermee kunnen zorgaanbieders die niet hebben deelgenomen zelf de ontwikkelingen voor hun eigen organisatie berekenen. Lees het onderzoeksrapport en bijhorend rekensjabloon.
 

Wegwijzer innovatie en preventie geestelijke gezondheidszorg

Onlangs hebben we de wegwijzer Innovatie en preventie in de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd. Hierin leest u meer over de bekostigingsmogelijkheden van (preventieve) innovatie.

Meer over innovatie en preventie? Ga na naar onze themapagina's Innovatie en Preventie.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de ggz en forensische zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.