Regeltool ggz uit de lucht tot eind februari voor technische update

Tussentijds kunt u voor meer informatie terecht bij ons Informatie- en Contactcentrum op 088 - 770 8 770, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Of per e-mail op info@nza.nl.

Man kijkt naar buiten
Tijdens een gesprek wordt een notitie gemaakt

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

Alle informatie over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) hebben we hier samengebracht. U vindt hier de behandelingen die u in rekening mag brengen en tegen welk maximumtarief. Daarnaast leest u hoe u als zorgaanbieder declareert en hoe wij daarop toezicht houden. Ook vertellen wij u meer over het publiceren van wachttijden.

Op dit moment werken we aan de nieuwe bekostiging in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. We willen dit in 2022 invoeren. Lees op deze pagina meer over de nieuwe bekostiging.

De jeugd-ggz valt niet onder de NZa; dit is de taak van de gemeenten.

Welke vormen van ggz/fz kennen we?

Tip: zoekt u een specifiek document?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de ggz en forensische zorg. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven.
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het nieuwsbriefarchief.