Kortdurende zorg

Soms hebben mensen tijdelijk extra of andere zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeluk, na een operatie of om te revalideren. Kortdurende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).  Kordurende zorg is:

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  • Eerstelijnsverblijf
  • Geriatrische revalidatiezorg 

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

Zorg aan huis of op locatie onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijke gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen: ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking.

Meer informatie leest u in ons artikel Langer thuis dankzij gzsp.

Eerstelijnsverblijf (elv)

Tijdelijk medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor medisch-specialistische zorg, maar ook niet naar huis kunnen. Ook in de laatste levensfase is eerstelijnsverblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. In de kern gaat het om verblijf waarbij:

  • er geen noodzaak (meer) is voor medisch-specialistische zorg;
  • op korte termijn herstel te verwachten is en de patiënt weer naar huis kan;
  • de patiënt een levensverwachting heeft minder dan drie maanden.

Geriatrische revalidatiezorg (grz)

Zorg aan ouderen onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld na opname in het ziekenhuis of door een acute afname van zelfredzaamheid. 

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Nieuwsbrieven

De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren digitale nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven. Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u in het archief.