Vraag en antwoord beschikbaarheidbijdragen/subsidie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie (beschikbaarheidbijdrage) via ons aanvragenportaal. U vindt hier ook de vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Landelijke uitvraag kostenonderzoek medisch-specialistische vervolgopleidingen

Algemene vragen

Invulformat personele lasten

Online vragenlijst

Vragen en antwoorden beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

Regelgeving

Aanvraagproces

Vergoeding en uitbetaling

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

Voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen moet u voor 1 oktober een aanvraag voor verlening voor het komende jaar indienen. Voor 1 juni moet u een aanvraag tot vaststelling indienen over het voorgaande jaar. In de tijdlijn kunt u alle momenten nagaan rondom het verlenen en vaststellen van de beschikbaarheidbijdragen.

Beschikbaarheidbijdragen

Ambulancezorg
Voor de ambulancezorg moet u zowel de opbrengstverrekening als de nacalculatie via het portaal invullen. U ontvangt de beschikkingen ook via het portaal. 

Meer informatie