Beschikbaarheidbijdrage/subsidie aanvragen msz

Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Het gaat om erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal bijzondere zorgfuncties zoals de traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg. 

Hoe vraagt u een beschikbaarheidbijdrage aan?

In onderstaande informatiekaarten leest u voor welke opleidingen en zorgfuncties u een bijdrage kunt aanvragen, en hoe u dit kunt doen.

Via het aanvragenportaal kunt u het formulier raadplegen, invullen en indienen. In deze tijdlijn kunt u zien hoe lang een aanvraagprocedure duurt.

Beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen en medische vervolgopleidingen

De regeling voor de bijdrage/ subsidie voor ziekenhuisopleidingen en medische vervolgopleidingen vindt u in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022 (BR/REG-22131a) voor 2022. In de bijlage bij deze beleidsregel vindt u ook het vergoedingenoverzicht voor 2022. 
De regeling voor de bijdrage/subsidie voor ziekenhuisopleidingen en medische vervolgopleidingen voor 2023 vindt u in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2023 (BR/REG-23136a). In de brief in de bijlage van BR/REG 23136a vindt u een toelichting van de wijzigingen over subsidiejaar 2023 ten opzichte van 2022.

Voor de volgende vervolgopleidingen tot medisch specialist kunt u een bijdrage/ subsidie aanvragen

  • anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, keel-neus-oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde en urologie;
  • De technische zorg specialismen: klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie;
  • De tandheelkundige specialismen: orthodontie en kaakchirurgie;
  • De overige specialismen: arts voor verstandelijk gehandicapten, SEH-arts, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en verslavingsarts;
  • Gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut;
  • Verpleegkundig specialist in de ggz.

Voor de volgende ziekenhuisopleidingen kunt u een bijdrage/ subsidie aanvragen:

  • Ziekenhuishygiënist, gipsverbandmeester en gespecialiseerd verpleegkundigen. Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn: ic-verpleegkundige, ic-neonatologieverpleegkundige, ic-kinderverpleegkundige, kinderverpleegkundige, dialyseverpleegkundige, oncologieverpleegkundige, seh-verpleegkundige en obstetrie-verpleegkundige.
  • Medisch ondersteunend personeel: operatie-assistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant en klinisch perfusionist.

Beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties

Ook voor een aantal specifieke zorgfuncties kunt u een bijdrage/ subsidie aanvragen. De regeling hiervoor staat in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (BR/REG-22148b) en de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2022 (BR/REG-22150). De regels voor 2023 vindt u in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (BR/REG-23141) en Beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2023 (BR/REG-23142).

De zorgfuncties waar u een bijdrage voor kunt aanvragen zijn:

  • Coördinatie traumazorg, ROAZ en OTO, calamiteitenhospitaal, gespecialiseerde brandwondenzorg, post-mortem orgaanuitname en weefseluitnameteam, ambulancehelikopter waddeneilanden, spoedeisende hulp en acute verloskunde, academische zorg, expertisecentrum psychotraumazorg.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de pagina vraag en antwoord.

Nieuwsbrief

Wij brengen nieuwsbrieven uit over de beschikbaarheidbijdragen (medische) vervolgopleidingen. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen? Geef u dan op via het aanmeldformulier.