Wanneer is een opleideling een instromer of doorstromer?

Een opleideling is een instromer in het kalenderjaar waarin de opleideling met zijn of haar (voor)opleiding start. Na dit kalenderjaar is de opleideling een doorstromer.

Bijvoorbeeld: Als een opleideling start met een opleiding in december 2022, dan is deze een instromer gedurende het jaar 2022. In januari 2023 is dezelfde opleideling een doorstromer. Omdat de opleiding ook in 2024 nog doorloopt, is deze persoon in 2024 ook een doorstromer.