Wat is het verschil tussen de verlening en de vaststelling?

Nadat u een aanvraag voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen heeft gedaan, beslist de Nederlandse Zorgautoriteit over uw aanvraag. Bij een positief besluit geeft de NZa een verleningsbeschikking af. De hoogte van het bedrag op uw beschikking is dan nog niet definitief.

Na afloop van het subsidiejaar vraagt u de vaststelling aan. Dit kan alleen als u eerder een verleningsbeschikking heeft ontvangen. Bij de vaststelling stelt de NZa de definitieve hoogte van de beschikbaarheidbijdrage vast.