Hoe moet ik het aantal fte berekenen?

Het aantal fte dat u invult, berekent u op basis van de volgende formule:

'Aantal uren opleiding volgens de personeels- of salarisadministratie van de zorgaanbieder' gedeeld door 'uren reguliere werkweek overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling'. 

Hiervoor wordt gekeken naar de arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling die geldt voor de zorgaanbieder waar de opleideling formeel in dienst is. Ook wordt gekeken naar het aantal maanden dat de opleideling in dienst is.

Per opleideling mag u nooit meer dan 1 fte opgeven. Bovendien ontvangt u geen bijdrage als u voor meer fte opleidt dan het opleidingsinstituut als maximum aangeeft.

Een rekenvoorbeeld:
Jantine start in 2020 als klinisch psycholoog in opleiding. Ze komt voor 32 uur in dienst, maar wordt voor 27 uur opgeleid. In de resterende uren voert ze overige werkzaamheden uit. De opleiding start op 1 september 2020. Uit de geldende cao blijkt dat ze voor een fulltime plaats een contract van 36 uur moet hebben. Het aantal fte dat voor haar ingevuld mag worden is dan:
27 / 36 x 0.3333 = 0.25 fte.

Dit is slechts een voorbeeld om de rekenmethode te verduidelijken. U bent er zelf verantwoordelijk voor om het juiste aantal uren en maanden voor een fulltime plaats te bepalen.