Wanneer ontvang ik mijn verlenings- en vaststellingsbeschikking?

Uiterlijk 13 weken nadat u een complete aanvraag voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage heeft ingediend, beslist de Nederlandse Zorgautoriteit over de verlening. De vaststellingsbeschikking volgt uiterlijk 22 weken nadat u de complete aanvraag voor de vaststelling heeft ingediend.