Wat gebeurt er met de beschikbaarheidbijdrage als een opleideling (tijdelijk) stopt met de opleiding vanwege ziekte, een geschil of zwangerschapsverlof?

De periode dat een opleideling niet wordt opgeleid in verband met ziekte of een geschil, mag u meetellen bij het aantal fte als u een loonbetalingsverplichting heeft. 

De periode waarin een opleideling zwangerschapsverlof heeft, telt niet mee voor het aantal fte dat is opgeleid.