Mag een opleideling wisselen van opleidend zorgaanbieder?

Tijdens een instroomjaar van een (medische) vervolgopleiding kan de opleideling niet wisselen van opleider, tenzij sprake is van opleidingen met een vooropleiding of een opleiding radiotherapie, klinisch fysica of nucleaire geneeskunde.

Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderlijke situaties, die u kunt terugvinden in artikel 10 van de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2024 (BR/REG-24110). Andere redenen om te wisselen tijdens een instroomjaar zijn niet toegestaan. Een opleideling kan tijdens het instroomjaar dus ook niet gedetacheerd worden. 

Wel kan een opleideling vervroegd naar een andere opleider overstappen. Dit houdt in dat de opleideling op het moment van wisselen een doorstromer wordt en dus in één kalenderjaar zowel instromer als doorstromer is geweest. Dit moet wel altijd goedgekeurd worden door de betreffende registratiecommissie. 

Doorstroom
Bij doorstroomplaatsen kan een opleideling wel wisselen van opleider. Ook kan een opleideling tijdens het doorstroomjaar gedetacheerd worden. In dat geval wordt de bijdrage toegekend aan de opleider die bij de registratiecommissie geregistreerd staat.