Hoe werkt de uitbetaling van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen?

Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) verzorgt de betaling van de beschikbaarheidbijdrage. Het Zorginstituut is beheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). De beschikbaarheidbijdrage voor de (medische) vervolgopleidingen komt uit deze fondsen.

U kunt ervoor kiezen om de beschikbaarheidbijdrage door middel van voorschotten te ontvangen. De bijdrage wordt dan in tien termijnen, van januari t/m oktober overgemaakt. In totaal is dit voorschot 85% van uw beschikking. Het resterende bedrag wordt later overgemaakt. Mocht u toch minder opgeleid hebben, dan moet u een bedrag terugbetalen. Deze informatie vindt u ook in de beschikking die u ontvangt.

Voor de betaling van de voorschotten van de beschikbaarheidbijdrage, kunt u een aanvraag indienen bij het Zorginstituut. Voor meer informatie, zie de pagina Beschikbaarheidbijdrage Wmg op de website van het Zorginstituut.