Vraag en antwoord msz

Voor aanbieders van medisch-specialistische zorg hebben we de belangrijkste aanvullende informatie verzameld in onderstaande onderwerpen. Hier vindt u vragen en antwoorden, factsheets en andere informatie die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen.

Wilt u een melding doen?

Heeft u een vermoeden van fraude? Denkt u dat de zorgverzekeraar niet vergoedt waar uw patiënt recht op heeft? Of vermoedt u dat de marktwerking wordt verstoord? Dat en meer kunt u via ons digitale meldingsformulier bij ons melden. Liever telefonisch een melding doen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de medisch-specialistische zorg?

Voor de medisch-specialistische zorg stellen wij zorgprestaties en tarieven vast. Bij de medisch-specialistische zorg zijn ook andere organisaties betrokken. Onderstaand een wegwijzer naar websites van andere organisaties die meer informatie voor u hebben over de medisch- specialistische zorg:

  • In het Zvw-kompas van Zorginstituut Nederland staat welke medisch-specialistische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.
  • Vektis verzamelt en analyseert zorgdata.
  • VECOZO is verantwoordelijk voor het beheer van de landelijke Declaratie Grouper. 
  • De G-Standaard is een elektronische database waarin alle geneesmiddelen, hulpmiddelen en gezondheidsproducten zijn opgenomen, die verkrijgbaar zijn via de apotheek. In de database zijn verschillende elementen opgenomen, zoals de verschillende prijzen van de middelen, farmaceutische gegevens en wat er zoal vergoed kan worden.
  • Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld door de zorgverzekeraars voor de zorg geleverd en gedeclareerd mag worden. Bijvoorbeeld machtigingsvereisten voor de start van een behandeling. U kunt contact opnemen met de betreffende verzekeraar.

Komt u er niet uit?

Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum op 088 - 770 8 770 (uitsluitend via WhatsApp) of via info@nza.nl.