Hoe hoog zijn de vergoedingsbedragen?

De vergoedingsbedragen voor de verlening 2024 (geïndexeerd met de voorlopige index) staan in de bijlage van de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2024 (BR/REG-24110). De genoemde bedragen zijn per opleideling en per jaar, uitgaande van een volledig dienstverband.

De definitieve vergoedingsbedragen (met definitieve indexering) kunnen afwijken van de voorlopige vergoedingsbedragen. De Nederlandse Zorgautoriteit maakt de definitieve vergoedingsbedragen elk jaar voorafgaand aan de vaststelling bekend. Voor de vaststelling over 2023 is dat in het voorjaar van 2024. Voor de vaststelling over 2024 is dat in het voorjaar van 2025.