Tijdlijn (medische) vervolgopleidingen

De tijdlijn rondom het verlenen en vaststellen van de beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen.

Data Wat Wie
T/m 15 juli jaar t-1 Toewijzingsproces Toewijzende partijen
Juli jaar t-1 De NZa publiceert de geïndexeerde vergoedingsbedragen. NZa
Augustus jaar t-1 Publicatie verdeelplan VWS
Verlening Wat Wie

Uiterlijk 31 augustus jaar t-1

De NZa publiceert het aanvraagformulier 'Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' in het NZa-aanvragenportaal. NZa
30 september jaar t-1 Deadline indienen 'Aanvraag beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' Zorgaanbieders
December jaar t-1 De NZa geeft een 'Verleningsbeschikking (medische) vervolgopleidingen jaar t' af NZa
Na ontvangst verleningsbeschikking De zorgaanbieder verzoekt ZiNL om uitbetaling van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t door middel van het formulier Opgave bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage.  Zorgaanbieders bij ZiNL
Vaststelling Wat Wie
Februari/maart jaar t+1 NZa geeft een informatiebrief uit waarin de procedure vaststelling jaar t wordt toegelicht NZa
Uiterlijk 30 april jaar t+1 De NZa publiceert het aanvraagformulier 'Vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' NZa

31 mei jaar t+1

Deadline indienen formulier 'Vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' Zorgaanbieders
Zomer/najaar jaar t+1 De NZa stelt de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t' definitief vast NZa
Na ontvangst vaststellingsbeschikking De zorgaanbieder verzoekt ZiNL om uitbetaling van het restant van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen jaar t door middel van het formulier Opgave bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage of de zorgaanbieder stort het teveel ontvangen voorschot terug op de bankrekening van ZiNL. Zorgaanbieders bij ZiNL

Gedurende het jaar t keert Zorginstituut Nederland (ZiNL) maandelijks een voorschot op de beschikbaarheidbijdrage jaar t uit. Het voorschot bedraagt 85% van het totale verleende bedrag in 10 termijnen. In november en december wordt er geen voorschot uitgekeerd.

Jaar
t-1

Het jaar voorafgaand aan het opleidingsjaar waar de opleider een beschikbaarheidbijdrage voor aanvraagt.
Jaar t Het opleidingsjaar waar de opleider een beschikbaarheidbijdrage voor aanvraagt.
Jaar
t+1
Het jaar volgend op het opleidingsjaar waar de opleider een beschikbaarheidbijdrage voor aanvraagt.