Wegwijzers innovatie en preventie

Hier vindt u de wegwijzers innovatie en preventie voor de verschillende zorgsectoren. Wij willen iedereen met een idee voor een (preventieve) innovatie informeren over de mogelijkheden binnen de bekostiging. Dit doen wij door verschillende interactieve wegwijzers te publiceren.

Afspraken binnen de bekostiging zijn een belangrijke stap om innovatie en preventie initiatieven duurzaam te implementeren en op te schalen. Deze afspraken zijn onderdeel van een aantal stappen die genomen moeten worden om te komen tot implementatie en opschaling. Voorbeelden van stappen zijn:

  • het maken van samenwerkingsafspraken over hoe innovatie en preventie georganiseerd wordt in de regio;
  • het effectief bewijzen van de interventie en
  • het toetreden van het initiatief tot het verzekerd pakket.

Onderstaande wegwijzers richten zich specifiek op de ruimte in de bekostiging.

In de kennisbank van Zorg voor innoveren leest u meer over de andere stappen. 

Wegwijzers